New Surfin NV zal worden doorgehaald uit Handelsregister KKF

De advocaten van Viren Ajodhia hebben middels een brief op 12 maart het verzoek aan de secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) gedaan om de inschrijving van New Surfin NV door te halen uit het Handelsregister. Ajodhia, adviseur bij Financiën, is de persoon die deze nv op 5 januari heeft laten oprichten bij notaris D. Kalisingh en dit op 6 januari heeft ingeschreven in het Handelsregister. “In de oprichtingsakte staat vermeld dat bij de oprichting 5.100 aandelen zouden zijn geplaatst, waarin wordt deelgenomen door het ministerie van Financiën en Planning.  Echter, aangezien het ministerie van Financiën en Planning geen rechtspersoon is, kan hij niet zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer, met name en in casu als aandeelhouder. Daarom wordt door geen enkele natuurlijke persoon of rechtspersoon in het kapitaal van Surfin deelgenomen, weshalve een naamloze vennootschap in de zin van artikel 33 van het Wetboek van Koophandel niet tot stand is gekomen. De rechtshandeling gericht op het oprichten van een naamloze vennootschap Surfin is daarom van rechtswege nietig en Surfin is daarom non-existent. Het voorgaande is inmiddels vastgesteld bij notariële akte verleden door V.S. Ajodhia voornoemd d.d. 11 maart 2021 ten overstaan van notaris G.H.B. Blom houdende ‘aktevaststelling t.n.v. New Surfin N.V’.”, stellen de advocaten in de brief.

Regering gaat Suriname Investment Enterprise NV oprichten

De regering heeft besloten na het debacle van New Surfin NV, Suriname Investment Enterprise NV op te richten. Het doel is om activiteiten te ontplooien gericht op het mobiliseren en aantrekken van investeringskapitaal. Dit, ter uitvoering van projecten en programma’s ter bevordering van duurzame sociaaleconomische weerbaarheid van de Staat en financiële instellingen in Suriname. Hiertoe is intussen een concept machtigingswet opgesteld die nog moet worden aangeboden aan De Nationale Assemblee. De bedoeling van de nieuwe naamloze vennootschap is dat deze ervoor moet zorgen dat investeerders niet te maken krijgen met onnodige bureaucratie, maar op een vlotte manier zaken kunnen doen. 

NDP-fractie schakelt pg in

Ondertussen heeft de NDP-fractie procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday gevraagd om een strafrechtelijke vervolging in te stellen naar de ministers Armand Achaibersing (Financiën & Planning) en Albert Ramdin (Buitenlandse Zaken, International Business & Internationale Samenwerking). Dit geldt ook voor Sarwankoemar Badjalala (adviseur van de president) en Rajen Pahladsingh (registeraccountant en benoemd als directeur van New Surfin NV). Er is volgens de NDP-fractie duidelijk sprake van belangenverstrengeling binnen de raad van commissarissen van New Surfin NV. De pg heeft intussen Achaibersing  naar informatie gevraagd over de oprichting van New Surfin NV.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: