Restauratiewerkzaamheden openluchtmuseum lopen uit de planning

Directeur Gerard Alberga van de Stichting Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam geeft aan dat nu de covid-19 maatregelen worden versoepeld, het museum zich voorbereidt om zijn poort weer open te stellen voor het publiek. “Deze stap wordt zorgvuldig voorbereid. Er wordt afgestemd met de desbetreffende autoriteiten hoe op verantwoordelijke wijze de dienstverlening te hervatten.”

Wildernis

“Door achterstalligonderhoud en cultivering van het 11 hectaren natuurrijk gebied gedurende een jaar covid-19, is het buitenterrein door weeldigere plantengroei overgenomen. Door het ontbreken van regelmatig gebruik zijn de gebouwen, opstallen, bezittingen en voorwerpen achteruitgegaan. Zij vragen om niet te verslechteren, voortdurend zorgvol onderhoud en het aanpakken van kleine mankementen, zodat het geen groter probleem worden.”

Geldgebrek

“De sluiting van het openluchtmuseum gedurende een jaar heeft de stichting zwaar getroffen. Door onderliggende ziekten, niet in het minst ‘geldgebrek’, is het museum in een nog moeilijkere positie gemanoeuvreerd dan het zich al bevond. Het gebrek aan financiën door de jaren heen zorgt ervoor dat het museum niet tot haar recht komt.”

Ongewenste zaken

“Het museumwezen sukkelt al vanaf de onafhankelijkheid. Opeenvolgende regeringen hebben weinig aandacht besteed aan het cultureel en historisch erfgoed. De overheid komt haar subsidie en andere plichten en verantwoordelijkheden niet na. De kas is leeg. De inkomsten bij de poort zijn al een jaar komen weg te vallen. Ongewenst bezoek heeft gedurende de sluiting het museum schade berokkend, door gereedschappen en andere bezittingen weg te dragen.”

 Restauratiewerkzaamheden

“Meerdere, bouw- en restauratiewerkzaamheden zijn of dreigen uit de planning te raken, waaronder de restauratie van Blikslagerij Brandon, die aan de Saramaccastraat stond. De galeries binnen de muren van de voormalige strafgevangenis, waar de migratiegeschiedenis van Suriname tentoongesteld staat, wacht ook om opgeknapt te worden. Het Prins Bernard Fonds stelde Euro 20.000 en Euro 15.000 beschikbaar. Als voorwaarde geldt dat het museum de werkzaamheden uitvoert en bij oplevering, de toegezegde bedragen uitgekeerd krijgt.”

Herallocatie

“Wij moeten het vooruit bekostigen en wanneer het af is, declareren. Maar aan deze voorwaarde kunnen wij niet voldoen. Het museum zit op zwart zaad en worstelt met een aantal andere tekortmingen. Wij hebben tot 21 juni aanstaande de tijd om te beginnen met de restauratie. De restauraties kunnen elk binnen 6 maanden af zijn. Het gevaar bestaat dat het Prins Bernard Fonds deze geldmiddelen heralloceert als wij daaraan niet voldoen. Het geld is beschikbaar, maar Suriname is zo traag dat andere landen en organisaties daarvoor in aanmerking komen.”

Aanpassing overeenkomst

“Wij zetten alle zeilen bij om te redden wat er te redden valt. Er zijn gesprekken gaande met de donor om aanpassing van de overeenkomst te bewerkstelligen. Het museum heeft onder andere voorgesteld om bij wijze van uitzondering, de helft van de toegezegde bedragen als voorschot te geven en de rest bij oplevering van de gerestaureerde gebouwen.”

Commandeurswoning

“Het museum zit ook overhoop met de restauratie van de commandeurswoning. Dit gebouw is in 1750 gebouwd. Het Ambassador’s Fund for Cultural Preservation van de Verenigde Staten van Amerika stelde jaren geleden een aanzienlijk geldbedrag beschikbaar om de officierswoning mede te helpen restaureren. De overheid zou inkomen, maar trok zich vanwege veranderde beleidsinzichten terug, waardoor de restauratie tot heden niet voltooid kan worden en de woning met de dag verslechtert. Het geld, dat tot nu is besteed, wordt daarmee weggegooid’, aldus directeur Alberga van het Openluchtmuseum Nieuw-Amsterdam.

HD

error: Kopiëren mag niet!