President Santokhi spreekt leden Prosur toe

‘Prosur kan op zinvolle manier bijdragen aan vrede en duurzame ontwikkeling in Zuid-Amerika’

President Chandrikapersad Santokhi heeft dinsdag in een buitengewone vergadering de leden van Prosur (Forum for the Progress and Development of South America – www.prosur.org) toegesproken, aldus de Communicatie Dienst Suriname.

Deze belangrijke bijeenkomst vond plaats in navolging van de vergadering van 25 februari 2021 om de impact van Covid-19-pandemie te bespreken. Prosur is een Zuid-Amerikaans coördinatiemechanisme voor openbaar beleid, ter verdediging van de democratie, de onafhankelijkheid van machten, de markteconomie en de sociale agenda.

President Santokhi merkte op, dat de regeringen de nodige maatregelen hebben genomen om ineenstorting van het gezondheidssysteem te voorkomen. ‘Over de hele wereld leven we in ongekende tijden en ondervinden we diepe sociale, economische en gezondheidseffecten als gevolg van de Covid-19-pandemie. Maatregelen om het

gezondheidssysteem niet te laten instorten, hebben ook de armoede, werkloosheid en de sluiting van met name kleine bedrijven verergerd’, aldus het staatshoofd.  Santokhi accentueerde, dat vanwege het mondiale karakter van uitdagingen ‘wij als gemeenschap solidariteit en leiderschap moeten tonen’.

Hij gaf ook aan dat multilaterale samenwerking de sleutel is om mondiale uitdagingen het hoofd te bieden. De president besteedde aandacht aan het vraagstuk van internationale financiële instellingen (IFI’s). ‘Het beleid van IFI’s moet opnieuw worden bekeken om meer flexibiliteit mogelijk te maken bij het verlenen van financiële bijstand.’

Het staatshoofd heeft namens de regering fiscale beleidsmaatregelen, gecombineerd met nieuwe financieringsbronnen voorgesteld. Dit zal een scherp herstel mogelijk maken, met minimale schade aan budgettaire houdbaarheid op lange termijn.

Santokhi heeft verder aangekaart, dat te midden van de corona-pandemie Suriname geconfronteerd wordt met een onmogelijke fiscale keuze tussen het voldoen van de toegenomen staatsschuld en meer uitgeven om de gezondheid, het onderwijs en het levensonderhoud van de burgers te beschermen. De regeringsleider roept IFI’s op om liquiditeit en fiscale ruimte voor onderontwikkelde landen uit te breiden, officiële bilaterale schuldverlichting te verruimen en het hervormen van het staatsschuldenstelsel. ‘Ik kijk uit naar nieuwe inhoudelijke manieren en gunstige faciliteiten voor de regio. Ik ben van mening, dat we concrete maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat geen enkel land achterblijft en dat we onze economieën op een duurzame manier opnieuw kunnen.’

Hij vroeg de vergadering om collectieve inspanningen te leveren om Prosur te professionaliseren als een representatieve organisatie van waaruit Zuid-Amerikaanse opvattingen aan de wereld kunnen worden gepresenteerd. ‘Naar mijn mening kan Prosur op een zinvolle manier bijdragen aan eenheid, vrede, samenwerking, wederzijds respect en duurzame ontwikkeling in Zuid-Amerika. Prosur kan ook bijdragen aan de bestrijding van regionale onveiligheid en georganiseerde misdaad, gebaseerd op waarden van democratie, mensenrechten en de rechtstaat.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: