Platform voor Compliance Professionals in Suriname

Via de Compliance Vereniging Suriname (CVS) is er sinds 3 maart 2021 een Nationaal Platform voor Compliance Professionals in Suriname. De CVS is een initiatief van ervaren compliance professionals in Suriname, die willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het compliance raamwerk in ons land. Hierbij wordt getracht te voorzien in de noodzakelijke behoefte tot integraal onderhoud met betrekking tot ‘Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) Compliance’. De CVS is inmiddels te volgen via social media en elke persoon werkzaam in een functie met betrekking tot compliance kan zich bij de CVS aanmelden.

Expertise vergroten

Verscheidene actoren, waaronder de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), hebben inmiddels een kennismakingsonderhoud gehad met de in oprichting zijnde CVS en hebben daarbij hun ondersteuning uitgesproken, zo stelt de voorzitter van de CVS, Astrita Achaibersing, Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA) tegenover Dagblad Suriname. Verder benadrukt de voorzitter dat de CVS open staat voor elke compliance professional binnen Suriname. “We zijn er immers om de expertise te vergroten en zodoende het algehele AML/CFT-stelsel binnen Suriname te versterken. In dat kader ziet de vereniging zichzelf, in de nabije toekomst, ook als volwaardige partner van de overheid om het nationale AML/CFT-raamwerk te versterken en zodoende de integriteit van het financiële systeem in Suriname te verhogen. AML/CFT compliance blijft in ontwikkeling, en je zal er als land altijd en steeds meer mee te maken krijgen; het reeds afgeronde National Risk Assessment is daar het voorbeeld van, en het Actieplan dat daaruit zal voortvloeien een nog grotere. Suriname heeft in 2016 kunnen voorkomen om op de zwarte lijst van de Financial Action Task Force (FATF) terecht te komen, en deze positie moeten wij als land proberen te waarborgen en zelfs verbeteren.” De CVS kan en wil hier een significante bijdrage in leveren.   

Doelstellingen CVS

De CVS zal functioneren als een non-profitorganisatie en zal dienen als het compliance centrum in Suriname, waarbij het delen van kennis, ideeën en best practices op het gebied van compliance en integriteit centraal staan. Vooropgesteld wordt dat CVS staat voor gelijkwaardigheid en daarmee dus een nationaal platform zal zijn voor compliance professionals binnen zowel de financiële als de niet-financiële sector in Suriname. Het netwerk van ervaren en uiteindelijk gecertificeerde Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (“AML/CFT”) compliance professionals, zal zich inzetten om de bewustwording te vergroten met betrekking tot AML/CFT Compliance op zowel organisatieniveau, en nationaal niveau door middel van het stimuleren van publieke bewustwording. Ook zal worden getracht het nationaal Anti-money Laundering Counter Terrorism Financing raamwerk te versterken door een actieve bijdrage te leveren aan Compliance vraagstukken binnen Suriname.

Fundamentele bijdrage

De VSB heeft zich gecommitteerd duurzaam ondernemen in Suriname zoveel als mogelijk te promoten en te ondersteunen. Het compliant zijn van Surinaamse bedrijven aan wet- en regelgeving en de steeds in ontwikkeling zijnde internationale standaarden is daarin doorslaggevend. De VSB is ervan overtuigd dat de CVS hierin een fundamentele bijdrage zal leveren en spreekt haar volledige ondersteuning uit aan de CVS. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: