Niertransplantatiekliniek maakt invoeren donorwet weer actueel

De komst van een niertransplantatiekliniek in het St. Vincentius Ziekenhuis doet de vraag rijzen of het nu niet tijd is voor de komst van een donorwet in het land, zodat allerlei juridische issues rond het doneren van organen zijn vastgelegd in een wet. Zo’n 1.5 jaar geleden zou al – vanuit de in juli 2018 ingestelde en inmiddels opgeheven Commissie Niertransplantatie Suriname – een concept Donorwet bij De Nationale Assemblee zijn ingediend, maar binnen het parlement blijkt, vooralsnog, niemand hiervan kennis te hebben.

Vragen in assemblee

Het VHP-assembleelid Cheryl Dijksteel zegt in een reactie tegenover Dagblad Suriname dat het aspect van een donorwet haar aandacht heeft en ‘honderd procent zullen er vragen gesteld worden in de assemblee’.

De Nederlandse Donorwet sinds 1 juli 2020 in werking

Sinds 1 juli 2020 heeft Nederland een donorwet: iedere inwoner van Nederland van achttien jaar of ouder komt in een Donorregister. Daarin kan een persoon aangeven wat er na zijn/haar overlijden met zijn of haar organen en weefsels moet gebeuren. Voor wie geen keuze maakt, geldt de registratie ‘geen bezwaar tegen donatie’. Een krappe meerderheid van de Eerste Kamer (38 stemmen voor, 36 tegen) had medio februari 2018 ingestemd met de donorwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. 

Het Nederlandse donorsysteem veranderde van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, tenzij’. Dat betekent dat volwassen Nederlanders automatisch orgaandonor worden, tenzij daar expliciet bezwaar tegen is gemaakt. Wanneer er geen keuze wordt gemaakt, wordt automatisch geregistreerd dat iemand ‘geen bezwaar’ heeft tegen donatie van organen. In het huidige systeem moeten nabestaanden – in het geval er geen keuze geregistreerd is – die keuze voor hun overleden naaste maken. 

In de wet staat dat de nabestaanden donatie kunnen tegenhouden als zij ‘aannemelijk’ kunnen maken dat de donor eigenlijk toch niet zijn organen wil afstaan.  Uiteindelijk houden de nabestaanden het laatste woord, maar dit is niet formeel in de wet vastgelegd. Overigens, het gaat in Suriname vooralsnog om het doneren van een orgaan, een nier, van een nog in leven zijnde donor naar een nog in leven zijnde ontvanger van een orgaan.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: