Minister Amoksi vraagt Franse steun bij corruptie-bestrijding

Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie heeft tijdens een werkbezoek van 13  tot 16 maart 2021 aan Frankrijk extra aandacht gevraagd voor een intensievere samenwerking op veiligheidsgebied tussen beide landen. Tijdens een ontmoeting met enkele leden van de Senaat zijn verschillende onderwerpen met betrekking tot de samenwerking tussen Suriname en Frankrijk aangekaart, zo meldt het ministerie van Justitie en Politie dinsdag.

Volgens minister Amoksi bestaat er een goede samenwerking op veiligheidsgebied, maar Suriname heeft wat uitdagingen waarvoor nog hulp nodig is. In de aanscherping van de samenwerking is assistentie gevraagd voor moneylaundrying, intelligence en corruptiebestrijding. De bewindsman kijkt uit naar een uitwisselingsprogramma waarin stage en trainingen zullen worden opgenomen.

Minister Amoksi gaat voor verbreding van de samenwerking met Frankrijk. Tijdens een onderhoud op het ministerie van Justitie met de Chief of Staff van Justitie in Frankrijk is gesproken over hoe beter invulling te geven aan de samenwerking tussen beide ministeries.

Amoksi heeft een uiteenzetting gegeven over de positie van het ministerie van Justitie en Politie met betrekking tot veiligheid. Daarbij werd ook aangehaald, dat de rechterlijke macht onafhankelijk is, maar gecoördineerd wordt door het ministerie. Het proces van verzelfstandiging van de bedrijfsvoering is reeds ingezet. De minister gaf ook aan, dat decentralisatie van bepaalde diensten op strategische plekken zeer belangrijk is voor de samenleving. Hij heeft ondersteuning bij de bestrijding van corruptie gevraagd. Frankrijk wil helpen met de technische bijstand in deze. 

Amoksi meent dat er naar het model van Frankrijk kan worden gekeken om een corruptiehelpdesk in Suriname op te zetten. Ter versterking van de rechterlijke macht kunnen er binnen de uitdieping van de samenwerking ook trainingen voor rechters, vooral in het afhandelen van corruptiezaken, worden meegenomen. De Fransen hebben de toezegging gedaan voor de trainingen en stage. Deze zullen met de liaison van Frankrijk in Brazilië en de Franse ambassadeur in Suriname verder worden uitgewerkt.

Suriname en Frankrijk hebben verder maandag een akkoord voor wederzijdse uitwisseling en bijstand in justitiële aangelegenheden ondertekend. Verder is aan de orde gekomen de kwestie van gedetineerden in Frans-Guyana waarvan 20 procent van Surinaamse komaf is. Zij willen terug naar Suriname, maar vanwege het ontbreken van een uitleveringsverdrag is dat niet mogelijk. Frankrijk vroeg aandacht voor dit issue, zodat naar een oplossing gezocht kan worden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: