Lezing Instituut voor Hebreeuws-Israëlitisch Bewustzijn in kader Hebreeuws Nieuwjaar

In verband met het Hebreeuws Nieuwjaar zal het Instituut voor Hebreeuws Israëlitisch Bewustzijn woensdag een online lezing houden getiteld ‘Free yourself from mental slavery’, Passover (Pesach): redding uit slavernij. De inleider is drs. Frank King, een onderzoeker

naar de waarheid, woonachtig in Nederland. Daar is hij werkzaam als juridisch adviseur gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht. Ook is hij oprichter en voorzitter van Stichting Beth Yeshurun Nederland, een Hebreeuws-Israëlitisch kenniscentrum, aldus het  Instituut voor Hebreeuws-Israëlitisch Bewustzijn in een persbericht.

Passover (pesah in het Hebreeuws) verwijst naar het idee, dat de Almachtige de huizen van de Joden ‘voorbijging’ tijdens de 10e plaag op de Egyptenaren: het doden van alle eerstgeborenen, mens en dier in Exodus 12. Het markeert daarmee de eerste en meest gedenkwaardige

gebeurtenis in de geschiedenis van de Israëlieten.

Passover gaat gepaard met het feest der ongezuurde broden. Van de 14e tot de 20ste dag in de maand Nisan, de eerste maand van het Hebreeuws jaar, moeten de Israëlieten ongezuurde broden eten, ter nagedachtenis aan de redding uit de Egyptische slavernij. Het is een eeuwige

inzetting die de God der Hebreeën – de God van Israël – heeft gegeven aan Zijn volk. Zeven dagen lang mag er in huis geen deeg worden gevonden.

Het ongezuurd brood symboliseert zowel het lijden van de Hebreeën in slavernij als de haast waarmee ze Egypte verlieten in de loop van de uittocht. In hun haast om Egypte te ontvluchtehadden ze niet genoeg tijd te wachten tot het brood was gerezen. Ze aten daarom ongezuurde

broden. Pascha wordt dan ook wel het feest van ongezuurde broden genoemd. Deze dagen zijn volgens de Enoch kalender van 30/31 maart – 6/7 april. Op de eerste en de laatste dag is er een heilige samenkomst. Op de laatste dag wordt een lam geslacht, op het vuur geroosterd en in

haast opgegeten.

Het Insituut voor Hebreeuws-Israëlitisch Bewustzijn is een overkoepelende online educatieve instelling met een netwerk dat vele mogelijkheden biedt voor alle waarheidszoekenden, maar in het bijzonder de Nederlandstalige nazaten van de transatlantische slavenhandel en slavernij. Het doel van het Instituut is verhoging van het bewustzijns- en kennisniveau van de Nederlandstalige nazaten van de trans-Atlantische slavernij over de

Het Instituut is opgericht door de Stichting Hebreeuwse Israëlieten in Suriname op initiatief van Liesbeth Peroti en Rachael van der Kooye, de auteur van het boek ‘De Hebreeuwse Identiteit, een onderzoek naar de identiteit van mensen van Afrikaanse afkomst.’

‘Wij zijn van mening, dat de nazaten van de trans-Atlantische slavenhandel en slavernij behoren tot de verloren schapen van het huis van Israël. Zij moeten daarom bekend worden gemaakt met het eeuwig verbond die de God van Israël met hun voorouders heeft gesloten, alsmede de geboden, inzettingen en verordeningen die Hij hen heeft gegeven. Een van Zijn eeuwige inzettingen is de Passover te gedenken van generatie tot generatie. Om bewustzijn te brengen voor dit feest zullen wij de desbetreffende lezing houden in relatie tot het heden. De bedoeling is, dat de nazaten dit feest gaan vieren.’

‘De lezing is voor alle Nederlandstaligen toegankelijk via Zoom (https://bit.ly/3t2M76g) om 16:00 uur Surinaamse, 21:00 uur Nederlandse en 17:00 uur Nederlandse Antillen tijd. De link is te vinden op onze website israelitischinstituut.org. De lezing zal ook live

te volgen zijn via onze YouTube Channel en facebook.com/hebrewsur pagina.’

error: Kopiëren mag niet!