40 van de 49 leden van de Surinaamse Voetbal Bond ondersteunen lijst Krishnadath

De strijd bij de SVB verkiezingen lijkt gestreden. De voorzitter van het SVB Lidbond Biswajeet Kali diende een lijst in met 40 handtekeningen die de voordracht van de groep Krishnadath ondersteunden.  Hiermee lijkt de strijd gestreden te zijn. De 49 stemgerechtigde leden van de SVB hebben zo op het eerste gezicht, zich duidelijk  uitgesproken over de kant waar zij staan. Dhr. Changoer diende eerder in de week zijn kandidatenlijst in die ondersteund was door 9 SVB leden. Op de lijst onder aanvoering van Krishnadath, staan de volgende leden Waldo Gobardhan, Dayasankar Mathoera, Guilliano Snip, Roy Samuel, Bidjaikoemar Mankoe en Faizal Abdoelgafoer.

Nieuw op deze lijst is Faisal Adoelgafoer, terwijl de anderen al twee eerdere termijnen in het bestuur Krishnadath zaten. Gevraagd om commentaar zei Krishnadath dat hij blij is met deze overweldigende ondersteuning, omdat het blijk geeft dat de leden van de SVB zich niet laten leiden door etnische- of partijsentimenten als het om het voetbal gaat. “Men kiest voor zekerheid en vooruitgang én men geeft ons hierdoor ook een signaal dat we op de goede weg zijn. Ik en zeker ook de oud bestuursleden voelen zich zeer vereerd door het vertrouwen dat dit uitstraalt, dat we ons correct voor hun belangen hebben ingezet”.

Op de vraag van de sportredactie waarom Krishnadath dat zegt antwoordde hij; “Gewoon omdat derden ook dit etnische en partij sentiment hebben proberen te bespelen. Met ongeveer 40 van de 49 stemmen waarvan die van Changoer bekend is, mag u verifiëren of mijn uitspraak correct is. Het is nu wachten op de verkiezingsdag van 20 maart. De ervaring leert dat van een of twee leden de uiteindelijke stem anders zal zijn, of dat de verkiezingscommissie tot het besluit komt een of twee leden niet tot de stemming toe te laten, omdat ze meer dan één tot de stemming gemachtigde personen hebben op de verkiezingsdag. Wat echter onwaarschijnlijk is, is dat in een 5 dagen tijd 15 verenigingen van mening veranderen en de lijst Krishnadath plots niet meer dragen. Ik ben dus net als u benieuwd naar de uiteindelijke uitkomst”.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: