Voortgang in visumvrij reizen Suriname Nederland

Er zijn reeds concrete stappen gezet voor het visumvrij reizen tussen Suriname en Nederland. Bij het Europees Parlement ligt er al enige tijd een brief van Suriname met het verzoek om visumvrij personenverkeer mogelijk te maken tussen deze landen. In november is er nog een herinneringsbrief erachter aan gestuurd door Suriname, waarin ook is aangegeven dat Nederland eveneens voorstander is van deze visumliberalisatie. In Suriname zelf zijn er inmiddels ook stappen gezet. Zo is er een conceptwet klaar voor wijziging van de paspoortwet. Deze voortgangsrapportage werd gisteren meegedeeld door de Surinaamse ambassadeur, Rajendre Khargi, tijdens een openbare zoom-bijeenkomst met dit keer als thema visumliberalisatie. Khargi gaat in april een bezoek brengen aan het bedrijf in Europa, dat thans onder andere de PSA-kaarten levert aan Suriname. Een van de voorwaarden om voor visumliberalisatie in aanmerking te komen, is dat Suriname overstapt op biometrische paspoorten, die voorzien zijn van een chip die persoonsinformatie bevat.

Geschiedenis

Suriname ontwikkelen met 1 miljoen mensen, met inbegrip van alle Surinamers in diaspora, is het grondvest waarmee de roep om visumliberalisatie is ontstaan vanuit het nieuw aangetreden kabinet in Suriname. President Chandrikapersad Santhoki voerde campagne door te stellen dat visumliberalisatie een belangrijke tool is om de kennis, kunde en het kapitaal uit de diaspora te betrekken bij de wederopbouw van Suriname. In Nederland werd in de Tweede Kamer vorig jaar door de politieke partij D66 een motie ingediend, waarbij het kabinet Rutte werd opgeroepen om zich in te zetten om bij te dragen aan visumliberalisatie voor Suriname. Deze motie werd aangenomen en leverde ook op dat Nederland 2 miljoen euro heeft uitgetrokken voor Suriname om visumliberalisatie te bewerkstelligen.

Tijdens de openbare zoommeeting waren naast de Surinaamse ambassadeur Khargi, ook D66-kandidaat Raoul Boucke en financieel-economisch analist Robby Makka te gast als spreker. Boucke, zelf geboren en getogen in Suriname en nu kandidaat nummer 10 voor D66, is door zijn politieke partij belast met de woordvoering over dit onderwerp. Boucke legde uit welke zaken nog in place moeten worden gebracht. Vooral de lobby met voldoende Europese landen is belangrijk om het Europees Parlement ertoe te bewegen om visumliberalisatie te realiseren. Van Nederland is bekend dat zij dit toejuichen en tevens ook een positief advies zullen uitbrengen aan Brussel. D66-leider Sigrid Kaag, nu premiers-kandidaat, heeft eerder in haar rol als minister al benadrukt hoe belangrijk het is om de relatie tussen Suriname en Nederland te verbeteren, met concrete en duurzame oplossingsmodellen. Visumliberalisatie is daar een van.

Huidige scheve situatie

Thans kunnen mensen in Nederland met gemak een visum kopen online en nog dezelfde week afreizen naar Suriname. Hierbij hoeven zij geen garantstellingsformulieren in te leveren en ook geen informatie te verschaffen over hun inkomen.  Surinamers daarentegen, moeten voor het reizen naar Nederland eerst een aanvraag indienen, die voorzien is van een garantsteller in Nederland, documenten overleggen waaruit blijkt dat ze een band hebben met Suriname en dus zullen terugkeren na een bezoek aan Nederland en tevens hun inkomen aantonen, alvorens hun visumaanvraag in behandeling wordt genomen.

Robby Makka, financieel-economisch analist, noemde tijdens de bijeenkomst in zijn betoog enkele cijfers. Zo is gebleken dat er per dag meer dan 600.000 euro verkeer is tussen Nederland en Suriname, daarnaast zijn op jaarbasis bijkans 20.000 aanvragen voor een visum naar Nederland goedgekeurd. Hij gaf aan dat vooral ondernemers, aan beide zijden van de oceaan, over veel soepelere vormen van personenverkeer zouden moeten beschikken. Makka benadrukte dat de factor tijd (snelheid) in het voor elkaar krijgen van visumliberalisatie een belangrijke is, om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van kennis, kunde en kapitaal uit de diaspora, ten behoeve van wederopbouw van Suriname.

De zoommeeting over visumliberalisatie werd georganiseerd door een groep betrokken diaspora-Surinamers, onder leiding van de maatschappelijk actieve John Brewster, betrokken bij verschillende adviesraden in Nederland alsook docent Recht. De zoombijeenkomst werd geleid door de voorzitter van de Surinaams Nederlandse Kamer van Koophandel, dr. Vijay Gangadin, en Roshnie Phoelsingh, expert communicatie- en procesmanagement.

Eerder deze maand werd ook al over een ander belangrijk Suriname-onderwerp gesproken door de diasporagroep onder instigatie van John Brewster. Het betrof toen de kwestie AOW-gat voor Surinamers in Nederland. Joan Nunnely, kandidaat voor de tweede kamer verkiezingen voor D66, gaf aan zich hard te maken voor dit dossier. Rob Jetten, huidige fractieleider van D66, gaf tijdens die bijeenkomst aan dat er vooral verder gezocht zal worden naar politieke moed en wil bij andere partijen in de Tweede Kamer, om dit dossier nu daadwerkelijk op te lossen, zodat het AOW-gat van Surinamers wordt erkend en opgelost. Zijn partij heeft ook over het AOW-gat een motie ingediend in de Tweede Kamer.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: