Hypotheekbewaarder Glis: “Er is geen Gliskoers”

Een opmerking van een notaris op social media zorgde voor een flinke discussie en vestigde de aandacht op de vastgoedsector. Notaris Vishnudatt maakt een opmerking over de koers, waarop de Staat Suriname zegelrechten, overdrachtsbelasting int en het MI Glis haar vergoeding van de burger ontvangt. De notaris merkt op dat de grondprijzen en klapperwaarden in Euro’s zijn vastgesteld.

Dagblad Suriname nam contact op met notaris Kitty Derby. Deze reageert door te stellen dat er relatief meer betaald wordt aan zegelrechten in Suriname dan de rest van het Caraïbisch gebied. De koopsom en de overdrachtskosten zijn voor velen niet te betalen. Verkopers vragen euro’s. “Heel weinig mensen kunnen onroerend goed hierdoor kopen.” De notaris verricht ook andere diensten, zoals een testament en een volmacht opmaken, maar met slechts die inkomsten kunnen de kosten voor het in stand houden van een notariaat niet betaald worden. De notaris moet het hebben van hypotheken en overdrachten om de kosten, die gepaard gaan met het draaiende houden van een notariaat, te kunnen betalen. Ook voor de notarissen zijn de kosten omhooggegaan. “We betalen bijvoorbeeld meer elektriciteits- en telefoonkosten. Door de covid-situatie worden minder cliënten fysiek op kantoor ontvangen, waardoor langere telefoonconsulten gevoerd worden met de cliënten, met als gevolg stijgende kosten.” Als oplossing ziet Derby dat een dialoog vanuit de sector met de autoriteiten gewenst is. Een lager zegelrechtentarief is gewenst.

Glis zal minimumkoers hanteren

Ganesh Kandhai, hypotheekbewaarder bij Glis, stelt allereerst dat de klapperwaarde in 2011 is herzien en opnieuw vastgesteld. Vanaf die tijd zijn er geen aanvullingen of wijzigingen geweest. Kandhai zegt dat Glis niet veel te vertellen heeft, aangezien het in een uitvoerende rol zit. “We zitten niet in de besluitvorming. De overdrachtskosten hebben te maken met de zegelwet. De overdrachtskosten zijn bij die laatste wijziging gebracht naar 7 procent van de taxatiewaarde. En dat is wat al die tijd gebruikt is vanaf 2011. Tot nu toe wordt het gehanteerd.” Kandhai merkt op dat de enige wijziging die is opgetreden de unificafiekoers is. Doordat deze werd opgetrokken naar SRD 14,29 voor een USD stegen ook de kosten in de vastgoedsector enorm. “Afgelopen maandag werd er een nieuwe koers bekendgemaakt op de website van de Centrale Bank van Suriname, hetgeen beweging heeft gebracht in de sector vanwege de hantering van een minimum- en een maximumkoers.” Glis zal de minimumkoers hanteren, vertelt de hypotheekbewaarder. Kandhai wijst erop dat andere instituten de maximumkoers hanteren. “Wij hebben afgesproken dat wat de overdracht betreft wij de minimumkoers zullen hanteren.” Daarmee maakt hij ook duidelijk dat er van een ‘Gliskoers’ geen sprake is.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: