Commissariaat Wanica Noord-West en directoraat Sport tekenen intentieverklaring

Het commissariaat Wanica Noord-West heeft op vrijdag 05 maart 2021 bezoek ontvangen van de directeur van het directoraat Sport van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, Gordon Touw Ngie Tjouw. Het doel van dit bezoek was om na te gaan in hoeverre er mogelijkheden zijn voor samenwerking op het gebied van sport. Hiervoor is een intentieverklaring getekend met districtscommissaris Suraksha Hirasingh om het sportbeleid binnen de 3 ressorten Kwatta, Saramaccapolder en Koewarasan verder te ontwikkelen en te stimuleren, onder jongeren en ouderen.

In de intentieverklaring is onder meer opgenomen gezamenlijk sport in te zetten als middel om een gezonde leefstijl te promoten en om zodoende de gezondheid van de gemeenschap te bevorderen. Een ander positief effect is dat sport preventief kan worden ingezet in relatie tot de indamming van jeugdcriminaliteit.

De burgermoeder heeft expliciet aangegeven het essentieel te vinden dat er met sporten wordt begonnen op de basisscholen. Voordeel hiervan is dat talenten herkend kunnen worden. Om deze talenten verder te kunnen ontwikkelen, zijn er meer sportaccommodaties nodig. Bezoeken werden gebracht aan de diverse sportaccommodaties binnen het bestuur ressort Wanica Noord-West. De directeur van Sport heeft in zijn toespraak aangegeven bijzonder onder de indruk te zijn van niet alleen de organisatie, maar vooral ook de voorbereiding die gedaan is met betrekking tot het sportbeleid.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: