Brevet van ongeschiktheid voor OWT&C

De toestand waarin een gebouw verkeert, mag geen gevaar opleveren voor de veiligheid of gezondheid van gebruikers of anderen. Maar daar weten de autoriteiten geen snars van.

Uit de mond van personen in de bouwwereld werd genoteerd dat er al maandenlang gebouwd wordt aan de zuidzijde van de Dr. Sophie Redmondstraat op de hoek van de Hofstraat. “Spaanders vliegen rond. Een brevet van ongeschiktheid voor het ministerie is op z’n plaats.”

Brokkenmakers

“Door de verschrompeling, die Suriname al jaren doet kwijnen, zijn de inwoners bezig de weg helemaal kwijt te raken. Het ontbreekt de brokkenmakers, die het voor het zeggen hebben in het land, aan inzicht en goede wil om Suriname in de juiste richting te sturen.”

Er wordt niet gaaf gewerkt

 “De wijze waarop men zit te beunhazen in de bouw doet mij denken aan de werkwijze van de bestuurders van het land. De no sabi a fin’ fu a wroko.  Er zijn personen, die genoeg geld bezitten om kapitale gebouwen neer te zetten, maar hebben weinig te bieden. Ze doen zich geweldig voor, maar hebben niet de mentaliteit, noch de intentie om gaaf te werken.”

“Eenieder, die voor zich, hetzij voor een ander, beheer voert over een gebouw of bouwwerk, daaronder inbegrepen muren, schuttingen, heiningen, hekken, stoepen, riolen of putten enzovoorts, is verplicht om het bouwvallige te herstellen, te vernieuwen of te slopen, of zodanige maatregel in het belang van de veiligheid en gezondheid te treffen”, dicteert de wet.

Tjuku

“Een ijverig-jagende ambtenaar van Bouw en Woningtoezicht, gezeten op een bromfiets, in korte broek gestoken en zonnebril op, voerde op een zondag inspectie uit bij een woning, waaraan getimmerd werd. Zoekend naar een reden om toe te slaan, liet hij zijn oog gaan over de uitbreidingswerkzaamheden en constateerde een overtreding. De bijkomende ruimte zou een meter te ver naar achteren zijn opgetrokken. ‘Afbreken dat ding’, luidde de opdracht aan de bewoners, die het weekeinde benutten om verder te bouwen aan het dak boven het hoofd. Hun kostbaarste bezit op aarde.”

Een natje en een droogje

“Zover kwam het niet. Onder het genot van een natje en een droogje werd bijgepraat. De ‘goedhartige’ opzichter streek zijn hand over het hart en keek door de vingers. Door de drank die er werd geschonken en de kleinigheid, die hem werd toegestopt, nam hij in de allerbeste stemming afscheid. Toen die weg was, vervloekte de huiseigenaar hem: ‘Deze man maakt er een gewoonte van om munt te slaan uit zijn inspecteurschap’. A sa go bai dresi nanga a moni.”

Georganiseerde misdaad

“De maandag daarop meldde een andere opzichter zich aan, die zich ook liet verwennen. Ze spelen het spelletje samen. Vandaag pleeg jij de aanslag. Morgen is het mijn beurt. Gezien deze werkwijze is er sprake van samenspanning, georganiseerde misdaad.”

Zelfcensuur

“Het komt voor dat ambtenaren niet optreden tegen bepaalde personen, omdat die een broer, oom, tante, neef of vriend zou zijn van de minister of ander kopstuk. Om de vingers niet te branden aan de hete brij, kijken zij vrijwillig zonder daartoe aangezet te zijn de andere kant op. Er wordt censuur gelegd op wat men zelf doet.”

Paarse vogelverschrikkers

Ten tijde van de verbloemde NDP-dictatuur werd een paarse vlag gehesen of de boel paars geverfd op plaatsen waar er onoorbare handelingen werden gepleegd. Dit werd doelbewust gedaan om aan te geven: ‘No fas’ mi, baas e kraka mi baka’. Deze wantoestand heeft er mede voor gezorgd dat het een bende is in Suriname. De vraag is hoe deze leefwijze, die als een kanker is uitgezaaid, uit te roeien.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: