NRA-rapport aan president Santokhi aangeboden

Het National Risk Assessment rapport is dinsdag aan president Chandrikapersad Santokhi aangeboden. Suriname moet zich wapenen tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het rapport was in eerste instantie aangeboden door het projectmanagement team onder leiding van mr.dr. Jennifer van Dijk Silos. Deze bood het aan de coördinator van het National Risk Assessment, de Governor van de Centrale Bank van Suriname aan en nu is het dus aan Santokhi aangeboden. Dit bericht de Communicatie Dienst Suriname.

De zogenoemde steering council werd al in 2013 geïnitieerd op voordracht van de Caribbean Action Taskforce. Deze buigt zich over beleidskwesties inzake de bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering. Opeenvolgende kabinetten hebben dit stilzwijgend voortgezet. In eerste instantie was de aansturing van het steering council bij het ministerie van Financiën.

Per maart 2022 komt er een nieuwe evaluatie op basis van nieuwe recommandaties van het Financial Action Taskforce. Er is steeds een jaarlijkse bijstelling vanwege veranderingen binnen het criminele circuit. Aanbevolen is dat Suriname overgaat van een regel gebaseerde benadering naar een risico gebaseerde benadering en tegen deze achtergrond was het noodzakelijk een risicoanalyse uit te voeren omtrent de huidige situatie in Suriname waartoe het project managementteam was is ingesteld.

De regering zal het rapport met ter zake deskundigen doornemen die het rapport verder uitwerken in een tijdlijn en een matrix met te nemen acties en maatregelen.

De nationale en internationale gemeenschap zullen door de regering worden geïnformeerd over het rapport en de door de regering te nemen stappen in dit kader. De regering zal in overleg gaan met alle stakeholders om de aanbevelingen te implementeren. Dit zodat Suriname een goede vierde ronde evaluatie kan ondergaan.

De regering zal op korte termijn een anti-money laundering instituut installeren. Hierin zullen deskundigen uit de publieke en private sector zitting nemen. Dit instituut zal als werkarm dienen van de steering council.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: