Jubilarissen gehuldigd in het district Commewijne (deel 2)

In de laatste week van de maand februari is van start gegaan met de huldiging van jubilarissen (echtparen) in het district Commewijne. Op donderdag 4 maart 2021 werden op het Commissariaat de echtparen  Soemotinojo-Soewondo , Ghisiawan-Brispat, Warno-Karijoredjo, Djojomoenawi-Kartopawiro en Khodabaks-Baksoellah in de bloemetjes gezet. Dit in verband met de huldiging van hun 50 jarig huwelijksjubileum (gouden huwelijk). De  Districtscommissaris Mohamedsafiek Radjab heeft de felicitaties overgebracht en de gebruikelijke enveloppen  overhandigd.

Op vrijdag 5 maart 2021 heeft de districtscommissaris  enkele echtparen bezocht, die hun 60 jarig (Diamanten) en 50 jarig (Gouden) huwelijksjubileum herdachten. De felicitaties werden overgebracht en de gebruikelijke enveloppen zijn overhandigd. Het gaat in deze om de volgende echtparen: Darma-Kasandimedjo  (60 jaar), Doerchman-Wongsoredjo (60 jaar), Kromodimedjo-Pawiroredjo (50 jaar), Resowikromo-Kartowongso  50 jaar, Sawirjo-Sanmoekmin  50 jaar, Sanmoekmin-Martopawiro ( 50 jaar)

Khoesiaal P.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: