Dc Bhola: “Een geciviliseerde samenleving probeert voor alle burgers te zorgen”

Districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost meldt dat een project voor de dak- en thuislozen in de startblokken is. De burgervader vertelt dat de afgelopen 30 jaar de situatie van de dak- en thuislozen is verergerd. De in de volksmond gebruikte benaming ‘zwervers’ vindt de dc niet correct. Hij geeft aan dat de mensen die op straat leven een verhaal hebben, dat onbekend is bij de rest van de samenleving. “We moeten de mensen niet stigmatiseren en criminaliseren. Regeringen komen en gaan, maar het vraagstuk blijft onopgelost.” Dat verschillende personen hulp bieden, vindt de dc goed. Hierover merkt hij wel op dat door het bieden van een maaltijd en wat andere hulp de mensen niet op straat moeten worden gelaten. “Ik geloof in een structurele oplossing”, zegt Bhola. De dc ziet graag dat de mensen weer een dak boven hun hoofd hebben. “En dat kan”, vervolgt hij. Bhola vertelt dat er voorbereidende gesprekken gaande zijn om te komen tot een oplossing. De burgervader gelooft in resocialisatie en het succesvol laten afkicken van individuen. “Ze kunnen weer nette burgers worden die een bijdrage kunnen leveren aan de opbouw van het land en vaardigheden ontwikkelen.” Verschillende vakmensen zijn nodig, maar volgens Bhola zou ook de mogelijkheid voor inzetbaarheid in de productiesector haalbaar moeten zijn. Hierbij denkt hij aan de groente- en fruitsector, maar ook de rijstsector. Nu Suriname wil exporteren, gelooft Bhola in de mogelijkheid om uit deze doelgroep landbouwers te vinden. Via een pragmatische benadering kunnen de mensen gestimuleerd worden voor de landbouw. De dc noemt het een kwestie van doen. Samen met de publieke en private sector is een goede organisatie nodig. “Het is een goed signaal, ook naar de buitenwereld toe, dat wij geven om onze uitvallers in de samenleving”, merkt de dc op. “In een geciviliseerde samenleving, wat wij zijn, moeten we proberen om voor al onze burgers te zorgen.” Hij zegt dat binnen dit masterproject ook de districtsraad en de ressortsraad betrokken zullen zijn. “Als wij dit de komende 5 jaar structureel kunnen oplossen, dan hebben wij iets geweldigs gedaan voor onze natie”, aldus districtscommissaris Bhola.

RB – foto: Petrusie Madjerin

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: