30 jaar Strijd voor Eerlijk Bestuur

Op 10 maart 2021 bestaat de politieke partij Democratisch Alternatief91, afgekort DA’91 dertig jaar. DA’91 is een gevestigde partij in ons land. Sinds haar bestaan heeft DA’91 onafgebroken strijd gevoerd voor eerlijk, integer en corruptie vrij leiderschap van ons geliefd land.  De routekaart naar de Nieuwe Republiek verschaft helder inzicht in hetgeen waar dit beleid toe moet leiden.

Het zijn deze speerpunten die mij hebben aangetrokken tot DA’91. In het bijzonder de strijd tot behoud en verbetering van de sterke instituten en het wederinvoeren van eerlijk en transparant bestuur. Als bestuurslid van de partij en als jurist is met name de verbetering en verdere versterking van de Rechterlijke Macht en het Openbaar Ministerie en andere juridische instituten voor mij van groot belang.

DA’91 heeft in de achterliggende jaren vaker geroepen tot het respecteren van de Rechterlijke macht en het Openbare Ministerie, zonder inmenging van de uitvoerende en wetgevende macht.

De rechtstaat Suriname stond het afgelopen decennium onder een continue druk. DA’91 heeft steeds weer laten blijken haar consequente ondersteuning naar de rechtsstaat en het Openbaar Ministerie. DA’91 was ook steeds aanwezig bij de protestdemonstraties tegen o.a. de omstreden amnestiewet, tegen de aantasting van de Surinaamse rechtsstaat. De partij riep daarbij alle Surinamers op de rechtstaat Suriname te ondersteunen door op te staan en hun stem te laten horen.

Het resultaat is niet uitgebleven. De bedreiging richting de PG werd ingetrokken door de president mede vanwege de opstelling van DA’91. De aanhouding van de voormalige governor van de Centrale Bank, Robert van Trikt en de aanklacht van DA’91 over ‘machtsmisbruik’ van de minister van Financiën Gilmore Hoefdraad, moet niet los gezien worden van het verzoek van de PG aan de DNA voor de in staat van beschuldiging stelling van de ex-minister van financien. DA’91 heeft consequent steeds het gevoerd bestuur gemeten aan de standaarden van goed bestuur en steeds weer verbetering geeist en gewaarschuwd voor de ramp die onze samenleving te wachten stond, bij ongewijzigd slecht bestuur. DA’91 staat hard en duidelijk voor de onafhankelijke rechtspraak. Ook de huidige en nieuwe generatie DA’91 politici zullen zich blijven inzetten voor de duurzame versterking van de rechtstaat en de bescherming van de  trias politica. Anno 2021 blijft DA’91 kritisch en roept op om daar waar het fout gaat te corrigeren. Recente voorbeelden zijn de kwestie Akiemboto en New Surfin NV.   

Verbetering en versterking van de Rechterlijke Macht noodzaak

DA’91 ondersteunt altijd het streven om de rechterlijke macht onafhankelijker te maken. Er bestaat behoefte aan 40 rechters, waardoor rechtsprocessen versnelt kunnen verlopen en het vertrouwen in de rechtstaat kan herleven.  
DA’91 is overtuigd dat de versterking van de interne organisatie en de rechtspraak, het toegangkelijkheid van de rechtspraak voor rechtszoekenden zal vergroten.

Het is noodzakelijk een wezenlijk budget te alloceren. DA’91 zal ook hierin haar strijd voeren om instituten zoveel als mogelijk onafhankelijk te maken met een eigen budget.

belang goede wet en regelgeving

Wetgeving heeft tot doel om de samenleving te ordenen en burgers te beschermen tegen elkaar en tegen de overheid. Het is voor burgers en voor de overheid van belang dat wetgeving kwalitatief goed is en de beoogde doelen worden bereikt onderstreept DA’91. DA’91  zal voor voor kwaliteitswetgeving blijven pleiten.

Met name heeft DA’91 zich ingezet in de strijd tegen corruptie. Zo houdt zij reeds vier jaren een awareness sessie over anticorruptie. De strijd tegen corruptie is er continu.

Bij de laatst gehouden sessie werd de nadruk gelegd op het belang van integriteit van bestuur zodat alle personen en groepen in de samenleving succesvol kunnen meedoen in corruptiebestrijding. Burgerparticipatie is hierbij gewenst.

Felicitatieboodschap

Als secretaris van DA’91 feliciteer ik de voorzitter, het bestuur en de leden van DA’91 met 30 jaar DA’91. Ook de Surinaamse samenleving feliciteer ik met de partij die reeds 30 jaar voor u en samen met u strijdt voor een samenleving gebaseerd op democratie gelijkheid en waardigheid.  Een maatschappij waarin iedereen meedoet, meetelt en bijdraagt in waardigheid en respect en met geloof in eigenkracht.

Mr. Iris A. Nazir

Secretaris

DA’91 Presidium

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: