Rode Kruis leert leerkrachten en leerlingen hoe te handelen bij rampen

Het Surinaamse Rode Kruis (SRK) heeft materialen overhandigd aan de Selectaschool en de C.R. Froweinschool. Deze scholen hebben samen met twee andere scholen, de St. Tarcisiusschool en het Mr. Dr. J.C. de Miranda Lyceum, deelgenomen aan het scholenrampenplan programma van het Rode Kruis, die ook versterkt zullen worden met een materialenpakket, zo meldt het SRK in een dinsdag 9 maart uitgebracht persbericht.

Leerkrachten en leerlingen van deze scholen hebben middels diverse trainingen geleerd hoe te handelen in geval van rampen of andere calamiteiten op hun school. ‘De levensreddende handelingen, waaronder stabiele zijligging, die we geleerd hebben bij de EHBO-training, zijn mij het meest bijgebleven en kan ik deze juist toepassen op slachtoffers die hulp nodig mochten hebben’, zegt Errol ijzer, directeur van de C.R. Froweinschool. 

Vanwege de Covid-pandemie was het volgens het Rode Kruis een uitdaging om dit project te continueren, aangezien de scholen uit voorzorg vele maanden waren gesloten. Hierdoor kon dit project zeker een jaar later pas gefinaliseerd worden. De materialen die zijn overgedragen zijn EHBO-kits voor leerkrachten en de school, reflectorvesten, brandblussers en musterpoint-borden om niet alleen de studenten en leerkrachten, maar ook bezoekers van de scholen erop te attenderen waar de veilige verzamelplek op school is in geval van rampen of calamiteiten.

Het Scholenrampenplan programma

Sinds 2010 hebben 17 scholen in stad en district geleerd hoe zij zich kunnen voorbereiden op rampen. Het Scholenrampenplan programma biedt scholen de gelegenheid met een andere bril te kijken naar risico’s en gevaren op school en in de omgeving. Na de observatie sessie op het schoolterrein en in de gebouwen worden leerkrachten en leerlingen getraind in verschillende onderwerpen zoals EHBO, snelle ontruiming, brandpreventie en andere veiligheidsaspecten. 

Met dit conceptprogramma, Veilige Scholen, wil het Rode Kruis het onderwijsproces verduurzamen door adviezen te geven over de fysieke structuur van scholen en pleit zij voor invoeging van onderwijs over risicoanalyse en voorbereiding op rampen en andere calamiteiten.

Empress Shoken Fund

Het Scholenrampenplan programma werd gefinancierd uit het Empress Shoken Fund, in beheer van een samengestelde commissie van de Internationale Federatie van Rode Kruis en Rode Halve Maanverenigingen (IFRC) en de Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC). Het Empress Shoken Fund stelt internationaal fondsen beschikbaar om hulpverlening in vredestijd te bevorderen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: