Bewoners Helena en Altona Village vragen vicepresident Brunswijk om hulp

Bewoners van de woningbouwprojecten van P&D Real estate te Helena Christina en Altona Village 1 & 2 hebben dinsdag ondersteuning en bescherming gezocht bij vicepresident Ronnie Brunswijk. Deze bewoners hebben huizen gekocht onder voorwaarden die achteraf niet helemaal blijken te kloppen, zo schrijft het Directoraat Volkscommunicatie van de vicepresident.

Tatiana Lame las een petitie voor namens de benadeelden. De groep vroeg onder andere om bescherming van de vicepresident tegen de onbillijke en onredelijke voorwaarden en condities door de verkoper gesteld. Zij hebben het verzoek gedaan aan Brunswijk om een onderzoek te laten verrichten naar de juridische en sociale aspecten van genoemde projecten, vanwege valse voorlichting door de verkoper, de wijze waarop de bouwvergunning tot stand is gekomen en de bepalingen opgenomen in het contract.

Volgens de verkoper zijn de percelen eigendomspercelen. Achteraf blijkt dat het om grondhuur percelen gaat. De bewoners geven in de petitie verder aan, dat de gronden ongeschikt zijn voor woningbouw. Het blijkt, dat de bestemming van de percelen door de verkoper is veranderd van landbouw naar woningbouw. De woningen in beide projecten vertonen na twee jaar scheuringen.  Ook hebben de bewoners niet de mogelijkheid waterleiding aan te vragen. Hierdoor zijn ze genoodzaakt wekelijks SRD 250 uit te geven aan water.

De opstelling van het verkoopcontract is volgens de benadeelden volledig in het voordeel van de verkoper opgesteld. Volgens het contract heeft de verkoper alle rechten en geen plichten, terwijl de koper totaal

onbeschermd is. Enkele punten zijn onder andere, dat de verkoper

–       kan overgaan tot ontbinding van het contract zonder restitutie;

–       boetes opleggen;

–       inbreuk plegen op de privacy van de koper;

–       bij achterstallige betaling van 3 maanden van de huur kan de verkoper het perceel verkopen zonder restitutie;

–       de verkoper eigent zich onterecht fondsen toe, zoals premies, brandverzekering van de woningen en boetes opgelegd door nutsbedrijven.

De vicepresident had een luisterend oor voor de bewoners van deze projecten. Hij beloofde deze kwestie mee te nemen naar de Raad van Ministers van woensdag. Met de benadeelden zal een vervolgafspraak worden gemaakt om deze zaak beter te bespreken.
Attachments area

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: