Actie leden bond AZP opgeschort na gemaakte afspraken met directie AZP

De sit down actie van leden van de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (ABPLAZ) is maandag, na maandag overleg tussen tussen de minister van Volksgezondheid, de ABPLAZ en de algemeen directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, opgeschort. Over de meeste punten zijn concrete afspraken gemaakt, aldus de bond in een persbericht.

Het bondsbestuur heeft de Algemene Ledenvergadering hierover geïnformeerd. ‘Alhoewel de leden niet helemaal tevreden zijn, heeft zij besloten de sit down actie, in het belang van de zieke mens, op te schorten.’

Enkele gemaakte afspraken zijn:

Raad van Commissarissen – De minister maakt zich sterk om de installatie hiervan deze week nog te doen plaatsvinden. Met uitzondering van de kandidaten van coalitiepartners zijn de kandidaten van de overige stakeholders goedgekeurd.

Gratificatie – De directeur geeft aan dat dit intussen voor degenen die hiervoor in aanmerking komen, is overgemaakt. Elk moment moeten zij het op hun rekening zien.

Onderhandelingen – De voortgang hiervan vindt plaats op vrijdag 12 maart 2021.

Ontheffing van de personeelsstop – Minister Ramadhin geeft aan dat zijn collega-minister van Arbeid hem heeft geadviseerd het personeel, welke langer dan twee jaar op arbeidsovereenkomst in dienst is, te voorzien van een ambtenaren status. Door de directeur van het AZP wordt binnen twee weken een overzicht naar de minister opgestuurd van bedoeld personeel, hierbij wordt ook het bestuur van de bond betrokken. Het traject ter formalisering van dit punt wordt dan meteen ingezet.

Over de Werving en Mutatie Commissie en het ontheffen van de opleidingsmanager volgen nadere gesprekken. De eis van de ABPLAZ staat hierbij overeind.

Over twee weken zal de ABPLAZ de uitvoering van de gemaakte afspraken evalueren. ‘Wij rekenen erop dat deze worden nagekomen, zodat de arbeidsrust in het AZP kan wederkeren. De ABPLAZ betreurt het, dat zij acties moet voeren om het belang van haar leden te behartigen en benadrukt dat het geenszins de bedoeling is om de gemeenschap te kort te doen.’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: