Regering moet vrouw helpen de professionele uitdagingen aan te gaan

Vandaag wordt wereldwijd en ook in Suriname herdacht de Dag van de Vrouw. Deze dag staat meestal ook in het teken van het VN Vrouwenrechtenverdrag (Cedaw). Voor de uitvoering van het VN Vrouwenrechtenverdrag is bijna de gehele regering verantwoordelijk, dus alle ministeries. Maar de focal point wat het verdrag zelf betreft is Binnenlandse Zaken. Dit ministerie heeft speciaal in het kader van de verantwoordelijkheden voortvloeiende uit de Cedaw opgericht het Nationaal Bureau Genderbeleid (NBG). De taak van het NBG is om contact te onderhouden met alle ministeries zodat die hun deelverantwoordelijkheid met betrekking tot het verdrag uitvoeren. Het NBG behoort jaarlijks met de specifieke afdelingen van bijna alle ministeries te zitten om hen bij te sturen en te vernemen hoe het staat met geplande beleidsmaatregelen. Ook wordt dan een vinger aan de pols gehouden hoe het staat met het uitvoeren van de aanbevelingen die gedaan zijn door de vrouwenrechtencommissie van de VN die de uitvoering van het verdrag controleert. Er is gezegd in DNA eens dat het NBG te maken heeft met een kadergebrek, maar het zou ook kunnen dat het bureau te bescheiden is. In elk geval treedt het NBG niet te vaak in het openbaar met statements of met activiteiten. Dit jaar staat de herdenking in het teken van het kiezen voor uitdagingen. Vrouwen kiezen al natuurgetrouw voor uitdagingen op het persoonlijke vlak. Veel vrouwen zijn moeders en/of partners en dat is al een hele uitdaging. Vroeger werd dat als een uitdaging genoeg geacht, maar door de opkomst van de vrouwenbeweging is dat al lang niet meer zo. Veel vrouwen zitten in de huishoudelijke sfeer met veel onbetaalde werk, waarbij men gezinsleden tevreden en voldaan houdt. Die inspanningen van de vrouw, zowel de werkende als de niet-werkende, wordt voor lief genomen, terwijl het alles bij elkaar genomen miljarden waard zou zijn.  De vrouwen worden al decennialang gestimuleerd om langer op school te zitten. In Suriname hebben vrouwen op dit stuk grote vooruitgang geboekt en vormen zij met een behoorlijke voorsprong het grote deel uit van het geschoold kader in Suriname. Het denkvermogen in Suriname ligt over het algemeen niet bij de mannen, maar bij de vrouwen. Maar toch zijn het de mannen die meer op de voorgrond treden en de laatste beslissingen nemen. Dat is een stukje oneerlijkheid in ook de Surinaamse samenleving, maar deze achterstand komt ook voor in de geïndustrialiseerde landen. We zien dat in Scandinavische landen en bijvoorbeeld Canada, regeringen en politieke leiders niet dralen en geen drempels hebben om de theorie om te zetten in praktijk. In Suriname zien wij dat wanneer we praten over bijvoorbeeld deskundigen of experts, het beeld van een man opkomt, terwijl dat helemaal niet strookt met wat er in het land aanwezig is als kader.

De uitdaging waarvoor vrouwen moeten gaan is het accepteren en opeisen van het leiderschap in de corporate wereld en bijvoorbeeld ook bij de overheid. Tegelijkertijd hebben de vrouwen een zeer belangrijke reproductieve rol te vervullen, namelijk de vrouwen raken zwanger en krijgen kinderen. Daardoor moeten ze enkele weken worden vrijgemaakt om gezond en verantwoord kinderen te baren, te herstellen en de weerbaarheid van de geboren mens te versterken met liefde, (huid)contact en moedermelk. We hebben gemerkt dat bij werkgevers in Suriname geen begrip is over het algemeen voor deze rol van de vrouw. De ondernemers hebben wel kinderen van zichzelf, maar er is minder begrip voor kinderen die andere mensen ook moeten krijgen. Dat hebben wij gemerkt voor en nadat in Suriname de zwangerschapsregeling werd ingevoerd in 2019. Dat is dus een nieuwe wet dat waarschijnlijk enkele jaren zal nemen voordat het helemaal op en running zal zijn. We hebben al vanaf het begin gezegd dat het ons goed deed dat Suriname niet meer behoorde tot de 2 of 3 landen in de wereld en het enige land in de Caricom en het Caribisch gebied waar een wettelijke regeling van zwangerschap niet in de wet was geregeld. We hebben toen ook gezegd dat het in elk geval een goede zaak is dat werkgevers alvast rekening houden met de werkomstandigheden van vrouwen die met een groeiende of grote buik aan het werk verschijnen. Die plicht is al geregeld door Suriname. Ook is het een grote vooruitgang dat nu expliciet verboden is dat vrouwen ontslagen worden vanwege redenen die te maken hebben met zwangerschap of bevalling. Door de regering is in DNA verklaard dat men de regeling van de betalingen rondom verlof nog niet geheel in orde had kunnen maken. Nu weten we ook dat vooral de vorige regering vooral in haar laatste periode zwaar te maken had met financieringsproblemen en steeds schulden maakte. De schulden zijn niet gebruikt om een financieringspot voor de zwangere vrouwen in orde te maken, dat vernemen wij uit het veld. Deze regering is goed op weg om de financiële huishouding van de staat op orde te krijgen. We hopen dat deze regering dit jaar nog erin slaagt om zover te zijn dat deze tegemoetkoming aan de vrouwen die kinderen krijgen wordt in orde gemaakt. Is dat in orde gemaakt, dan is het veel gemakkelijker voor de vrouwen om de uitdaging op het professionele vlak aan te gaan. Wij wensen zowel de vrouwen, de mannen als de kinderen een prettige Dag van de Vrouw toe.         

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: