President Santokhi wil aanpassing wetgeving aan huidige tijdsgeest inzake gelijke kansen vrouwen

‘Wetgeving moet voorzien zijn van realisatie van gendergelijkheid’

De wet- en regelgeving die waarborgt dat vrouwen gelijke kansen hebben, zal moeten worden aangepast naar de huidige tijdsgeest. Dat zei president Chandrikapersad Santokhi maandagochtend tijdens de buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee in het kader van de 100e Internationale Dag van de Vrouw, zo schrijft de Communicatie Dienst Suriname.

Verdere gelijkwaardigheid op de werkvloer en op het gebied van arbeidsvoorwaarden, gelijke mogelijkheden voor het verkrijgen van werk en bestrijding van het glazen plafond binnen de publieke en private sector, zijn enkele voorbeelden. Gelijkwaardige participatie van alle groepen en lagen in de besluitvorming en ontwikkeling en versterking van sociale rechtvaardigheid, zijn zaken die met nieuwe wet- en regelgeving verder kunnen worden bevorderd, aldus Santokhi.

‘Onze wetgeving zal moeten voorzien in de realisatie van gendergelijkheid. Daarbij zullen ook de internationale verdragen over de positie van vrouwen in acht moeten worden genomen. Van de internationale vrouwenconferenties, de verschillende non-gouvernementele organisaties en multilaterale organisaties kan Suriname nog veel leren en de regering zal hier specifieke aandacht aan besteden. Ontwikkeling van een land houdt ook in ontwikkeling van de gelijkwaardigheid van verschillende groepen in de samenleving en de bestrijding van genderongelijkheid.’

Hij merkte op, dat de vrouw nog te vaak slachtoffer is van criminaliteit, geweld en mensenhandel. Als samenleving moeten we een eenduidig standpunt hiertegen innemen. Verder komt seksueel molest op de werkvloer nog veel te vaak voor, evenals huiselijk geweld. Deze zaken moeten bestreden worden door het verhogen van het bewustzijn hiervan binnen de samenleving, maar ook door strakkere handhaving. 

President Santokhi zegt, dat hij zich mede daarom tijdens zijn periode als minister van Justitie en Politie sterk heeft gemaakt voor de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld. Hij noemt het aspect van mensenhandel prevalent in Suriname. Suriname is een bronland, doorvoerland, alsook het land van bestemming voor vrouwen en kinderen die onderworpen worden aan sekshandel en dwangarbeid.

‘Afdeling Anti-Mensenhandel bij politie moet intensiever optreden’

Het staatshoofd benadrukt, dat de anti-mensenhandel eenheid van de politie intensiever hiertegen zal moeten optreden. Politie en justitie moeten toegankelijker worden voor vrouwen die het slachtoffer zijn van deze ernstige delicten. Maar, ook moet gezorgd worden voor voldoende psychologische begeleiding en de beschikbaarheid van lange-termijnopvang voor slachtoffers van mensenhandel. De inzet en training van maatschappelijk werkers en personeel van de opvanghuizen voor slachtoffers moet worden opgepakt.  Santokhi zei verder, dat in het kader van vrouwenrechten, armoedebestrijding een bijzondere prioriteit heeft.

error: Kopiëren mag niet!