Bureau Gender Aangelegenheden BiZa: Vrouwen in leiderschap tijdens Covid-19 pandemie

De Internationale Dag van de Vrouw wordt 8 maart herdacht met als thema ‘Vrouwen in leiderschap: een gelijkwaardige toekomst realiseren in een wereld die getroffen is door Covid-19’. Volgens het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) wordt de nadruk dit jaar gelegd op de enorme inspanningen van vrouwen en meisjes over de hele wereld in het creëren van een gelijkwaardige toekomst en hun bijdrage in het herstel van de Covid19 pandemie. 

Het is in deze periode waarop wereldwijd de sociale-, economische-, culturele- en politieke prestaties van vrouwen wordt gevierd en landen worden opgeroepen acties te ondernemen om de gelijkheid van vrouwen te versnellen.

In het kader van deze dag heeft het BGA enkele activiteiten uitgezet om de bewustwording onder de aandacht te brengen. Een is een coverfoto en verschillende plaatjes die geplaatst zullen worden op de Facebookpagina van het ministerie gedurende de periode 8 maart tot en met 26 maart 2021. Deze afbeeldingen geven de verschillende problemen weer waarmee vrouwen dagelijks te kampen hebben.  Een andere activiteit is dat videoboodschappen gedeeld worden van vrouwen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd op sociaal-, economisch-, cultureel- en politiek gebied.

Het BGA bedankt alle vrouwen voor hun onvermoeibare inzet, in het bijzonder zij die in de frontlinie staan in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Zij riskeren hun leven om dat van anderen te redden. Ondanks hun oververtegenwoordiging in de Covid-19 zorg wereldwijd, heeft deze crisis aangetoond, dat in besluitvormingsorganen, ook de organen die specifiek ingesteld zijn om de pandemie te beheersen, geen genderevenwicht tussen vrouwen en mannen te zien is.

Enkele oorzaken van de beperkte aanwezigheid van vrouwen bij de besluitvorming op alle niveaus zijn onder meer het gebrek aan politieke wil, de extra beperkingen die jonge vrouwen ervaren in verband met genderdiscriminatie, schadelijke sociale normen en praktijken, maar ook geweld tegen vrouwen in het politieke en openbare leven. Het laatstgenoemde wordt internationaal erkend als een schending van de politieke rechten van vrouwen en is een vorm van gender gerelateerd geweld.

Het aanmoedigen van vrouwen voor besluitvorming is echter meer dan politieke besluitvorming. In de komende jaren zal ook aandacht besteed worden om meer vrouwen te stimuleren in leidinggevende posities in alle maatschappelijke sectoren.

Het Gendervisiebeleidsdocument 2021-2035 bevat onder meer het thema zeggenschap en besluitvorming, interventies die de gelijkwaardige deelname van vrouwen en mannen in besluitvorming en in processen die besluitvorming beïnvloeden moeten bevorderen. Deze acties, die zijn uitgezet voor 15 jaar, zullen ertoe moeten bijdragen dat in 2035 er volledige-, gelijke-, vrije- en democratische participatie van vrouwen in het politieke- en openbare leven is en zijn vrouwen en mannen gelijkelijk vertegenwoordigd in alle publieke- en private besluitvormingsstructuren in het land.

error: Kopiëren mag niet!