VHP: ‘Wan uma na leb bana, a no abi fadon!’

Elk jaar weer vraagt de wereld op 8 maart aandacht voor de positie van de vrouw, meestal gebaseerd op een bepaald thema. Het thema dit jaar is: ‘Vrouwen in leiderschap: een gelijkwaardige toekomst bereiken in een Covid-19-wereld.’ Vrouwen hebben jarenlang strijd geleverd om met respect en gelijkwaardig behandeld te worden. Ze zijn gaan studeren, werken, hun eigen geld gaan verdienen waardoor ze onafhankelijker zijn geworden en economisch zelfstandiger. Men zegt niet voor niets dat ‘wan uma na leb bana, a no abi fadon’. Ook van buitenaf wordt er hard gewerkt om de positie van de vrouw te verbeteren en toch moeten we als VHP constateren, dat geen enkel land ter wereld gendergelijkheid heeft bereikt.

Vrouwen studeren, vervullen belangrijke posities in het bedrijfsleven, de wetenschap, de creatieve sector en tal van maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. Het is de moderne vrouw aardig gelukt om tegelijkertijd vrouw, moeder en echtgenote te zijn en ook nog te werken aan een carrière. Een zware taak die ze door hard werken en doorzettingsvermogen goed vervult. Echter door al deze veranderingen zit de moderne vrouw met een probleem dat ze heel reëel het hoofd moet bieden. Ze moet namelijk in tegenstelling tot vroeger veel vaker keuzes maken, de vrouw van nu kiest voor leiderschap.

De VHP ziet dat de vrouw tijdens haar loopbaan continu keuzes moet maken en dat is niet gemakkelijk. Er moeten offers worden gebracht, rekening worden gehouden met de kinderen, gezinsproblemen worden opgelost en nog veel meer.  We zijn als partij bereid om onze Surinaamse vrouwen te helpen op dit moeilijke pad. Als partij streven we naar volledige en volwaardige participatie van vrouwen in de politiek en de economie omdat het fundamenteel is voor de democratie en de rechtsstaat.

We zijn als partij erg trots dat namens de VHP, 4 vrouwen in de Staatsraad zitting hebben, 3 vrouwen in de Raad van Ministers, 4 vrouwen in De Nationale Assemblee, 4 districtscommissarissen en daarnaast tal van vrouwen in andere organen en instituten zitting hebben. Al deze vrouwen tonen hun vrouwelijk leiderschap in deze Covid-19 crisis. 

Als partij erkennen we dat de vrouw als moeder de spil is van het gezin, degene op wie gesteund en geleund wordt, die naar de kinderen toe steeds leidend en sturend bezig moet zijn. Gelijke rechten en gelijke kansen liggen aan de basis van gezonde en stabiele economieën en samenlevingen. We willen percepties verbreden om situaties te verbeteren en ons focussen op het opheffen van maatschappelijke ongelijkheden. 

Kortom we kunnen ons simpelweg niet permitteren om vrouwen links te laten liggen. We hebben ze nodig dus willen we ons inzetten om te helpen. Op deze speciale dag willen we onze waardering voor de vrouw kenbaar maken met het volgende gedicht:

‘Vrouw…. In welke huidskleur je ook verpakt gaat; 

Je bent een lange weg gegaan; 

Door de eeuwen heen werd je beschouwd als een rots in de branding. Je wordt terecht gezien als de spiegel van de geschiedenis; 

Een terugblik openbaart een pad vol obstakels, maar….met geweldige resultaten. Je moest je op alle fronten aan een juk ontworstelen.

De vooroordelen tegen je sekse ontzenuwen; 

Je moest proberen relatie, carrière en moederschap succesvol te combineren; 

Een lange strijd die je krachten sloopte; 

Een dappere daad die respect, maar ook kritiek oogstte; 

Er zat geen luwtemoment in je bedrijvige, doelgerichte leven;

Het was een en al geren keuzes maken en geregeld opboksen tegen weerstanden. 

Je kampte met schuldgevoelens en stress; 

Vocht tegen vermoeidheid en een innerlijke verscheurdheid. Je smaakte zo nu en dan een triomferend moment of wat zuur verdiend succes. 

Vrouw…je hebt lang strijd geleverd 

Je hebt echter jezelf bewezen; 

Beetje bij beetje win je steeds meer veld; 

Nu kies je zelf studies en banen.

Een leven met of zonder partner. Wel of geen kind; Je bepaalt zelfs het geboortetijdstip.

Vrouw…. Je bezit een oerkracht 

Vandaar dat je mentaal je mannetje staat; 

Je wilt niet de mindere zijn; 

Kiest voor de breedte van ’t leven en niet voor eenzijdigheid; 

Je hebt met vallen en opstaan de eindstreep gehaald

Draag daarom met fier opgeheven hoofd; De eervol verdiende kroon!’

De VHP wenst de totale Surinaamse gemeenschap, maar in het bijzonder de vrouw, een bezinningsvolle Internationale Dag van de Vrouw toe.

VHP’

error: Kopiëren mag niet!