Reshma Mangre: “Meertaligheid in onderwijs als oplossing voor taal- en rekenproblemen op scholen”

Van oudsher behoren rekenen en taal tot de probleemvakken op scholen. Alhoewel onderwijsinstellingen en het Onderwijsministerie hiervan doordrongen zijn, zijn er geen concrete actiepunten merkbaar om dit vraagstuk te verhelpen. Het assembleelid Reshma Mangre (VHP) ziet als oplossing meertaligheid in het onderwijs. De Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) heeft onlangs wederom aandacht gevraagd voor tweetalig onderwijs. VIDS stelt dat wetenschappelijk onderzoek over de hele wereld uitwijst dat tweetalig onderwijs grote voordelen biedt, zoals verbeterde prestaties van kinderen als de leerlingen eerst hun eigen taal goed beheersen, het leveren van een tweede taal wordt hierdoor makkelijker. Mangre staat hier volledig achter.

In gesprek met Dagblad Suriname zegt het assembleelid dat de taal geen barrière mag vormen voor verdere educatie. In een multi-etnische samenleving vindt zij dat meertaligheid in het onderwijs een normaal gegeven moet zijn. “Op de scholen wordt alles in het Nederlands gegeven en dat is nu de taalbarrière. Bij een vak als tekstbegrip moet je Nederlands verstaan, ook bij redactie en rekenen moet je eerst Nederlands beheersen. En daarom behoren taal en rekenen tot de probleemvakken.” Volgens Mangre zal meertaligheid in het onderwijs geen etniciteit issues met zich meebrengen; “het is juist een tegemoetkoming naar de kinderen toe gezien onze multi-etnische samenleving.”

Kunnen de onderwijsinstellingen die veranderingen in het onderwijs wel aan? Naar zeggen van Mangre is meertaligheid in het onderwijs niet iets dat binnen een jaar of 2 gestalte kan krijgen. Daar zijn er randvoorwaarden voor nodig die het Onderwijsministerie vorm moet geven. Onderwijs in het binnenland bijvoorbeeld, is nog steeds onaantrekkelijk voor leraren omdat de nodige faciliteiten daar ontbreken. Als dit soort zaken verholpen worden dan biedt dit perspectieven voor het oplossen van de taalbarrière. “We hebben gemerkt dat het aantal geslaagden aan het eind van het schooljaar nog niet is wat het wezen moet. We zijn ervan overtuigd dat wanneer meertaligheid wordt onderwezen, dat dat een bijdrage kan leveren aan enerzijds de resultaten op school, en anderzijds dat kinderen zich beter kunnen uiten”, aldus Mangre.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: