Minister Nurmohamed: ‘Door gebrek aan materiaal onderhoud bomen Paramaribo verwaarloosd’

‘We pakken het weer op en gaan mensen opleiden in onderhoud bomen’

Wie vandaag de dag door het centrum van Paramaribo loopt, zal het niet ontgaan dat er weinig groen te zien is, weinig bomen. Nauwelijks zijn er nog kankantrie- en mahoniebomen te vinden. Dat beeld staat in schril contrast met de situatie vele jaren geleden toen enkele straten aan weerszijde nog vol bomen stonden. Wie even het internet opgaat, kan snel vele mooie foto’s en ansichtkaarten vinden uit het begin van de vorige eeuw, waarop straten in het centrum van Paramaribo te zien zijn met majestueuze bomen. Mahoniebomen in de Domineestraat en Henck Arronstraat zijn geheel verdwenen.

De Maagdenstraat in maart 2021.

Op veel plaatsen zijn bomen gekapt om ruimte te maken voor met name parkeerplaatsen. Het toenemende autoverkeer bleek belangrijker te zijn dan behoud van al dat mooie groen, al die mooie grote bomen. Andere bomen verdwenen door slecht onderhoud.En door dat slechte onderhoud zijn de afgelopen jaren vaak takken afgebroken van bomen, van bijvoorbeeld de mahoniebomen in de Nassylaan. Een enkele keer raakten auto’s door vallende takken beschadigd en zelfs kon een voetganger door een tak geraakt worden.

Maar hoe is het vandaag de dag gesteld met het onderhoud van bomen in Paramaribo? De redactie van Dagblad Suriname vroeg het minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken. Hij erkent dat de afgelopen jaren bomen nauwelijks zijn onderhouden, gesnoeid, vooral door een gebrek aan materiaal om dat werk naar behoren uit te kunnen voeren. Maar de bewindsman is van plan om onderhoud van bomen weer op te pakken, met de weinige middelen die voorhanden zijn.

‘Soms zie je echt van die gekke dingen, potten met palmen’

Nurmohamed: ‘We hebben wat vernieuwingen in onze organisatie geïntroduceerd. Mijn ministerie gaat het directoraat Openbaar Groen verder professionaliseren en we gaan meer investeren in openbaar groen, groenvoorzieningen en afvalbeheer. We hebben inderdaad in de afgelopen jaren wat minder middelen gehad. Er zijn ook weinig initiatieven gekomen vanuit het directoraat, maar ook weinig innovaties. Er zijn ook gewoon verkeerde besluiten genomen. Soms zie je echt van die gekke dingen, potten met palmen, dat werkt gewoon niet in dit klimaat.’

‘We gaan proberen te investeren in zagen en een hyster’

De Heerenstraat enkele jaren terug.

De minister stelt dat er een nieuw innovatiebeleid komt wat groenvoorzieningen betreft en milieuzorg. ‘En dat geldt dus ook voor bomen in de stad, et cetera. Er zijn heel veel bomen verdwenen de afgelopen jaren, dat klopt. Daardoor is de stad ook een beetje warmer geworden. Dus dat groen beleid willen we zeker meenemen. Natuurlijk moet je die bomen ook onderhouden en we gaan proberen te investeren in wat zagen en een hyster (hoogwerker) als de regering meewerkt, zodat we dat kunnen doen. Dan kunnen we weer teruggaan naar vroeger. Vroeger werden die bomen wel goed onderhouden, maar dat is gewoon door gebrek aan materiaal de afgelopen jaren niet gebeurd.’

‘Nu helpt de EBS ons met zo’n hyster om omhoog te kunnen gaan bij bomen en ze te snoeien. Maar je ziet, het gros ziet er een beetje slecht onderhouden uit. En we kijken of we wat mensen kunnen opleiden natuurlijk om dat weer te gaan doen, want uiteindelijk moet wel iemand ervoor zorgen dat groen in de stad en overal onderhouden wordt en dat bij geplant wordt. Dus we gaan met een nieuw beleid komen.’ 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: