Asfa niet verrast met bevindingen NRA-onderzoek

De fabrikantenassociatie Asfa is niet verrast met de bevindingen van het National Risk Assessment (NRA)-onderzoek. PMT-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos constateert dat er onvoldoende wordt gedaan om money laundering, terrorismefinanciering, corruptie en proliferatie te bestrijden, en dat de awareness hierover niet is wat het wezen moet bij de diverse sectoren in het land. Wat eerder gesuggereerd werd, is nu officieel op basis van het NRA-onderzoek: Suriname is een hoog risicoland, waarbij drugshandel, corruptie en omkoping de hoogste dreigingen vormen. “De meeste mensen beseffen wel dat we een high risk country zijn, het NRA-onderzoek heeft het alleen bevestigd. Er is veel werk aan de winkel”, zegt de Asfa-voorzitter Wilgo Bilkerdijk aan Dagblad Suriname.

Cluster correspondentbanken allang drastisch teruggenomen

Volgens het PMT is vanwege het gemak waarmee drugs geplaatst, vervoerd en geëxporteerd wordt in Suriname, meer dan aannemelijk dat er mogelijk sprake is van een diepgewortelde corruptie bij bepaalde overheids(controle)instanties, die mogelijk banden hebben met criminele organisaties, waarmee drugshandel in Suriname mede in stand wordt gehouden. Corruptie heeft een verlammend effect op de aanpak van smokkelhandel in Suriname. Zwart geld wordt, op grond van het NRA-onderzoek, in sommige gevallen rechtstreeks in de formele economie geïnvesteerd, voornamelijk in cash gedreven ondernemingen. Alhoewel het NRA-rapport op 1 maart overhandigd is aan de regering, krijgt het bedrijfsleven al geruime tijd te maken met extra uitdagingen. De cluster van correspondentbanken bijvoorbeeld is allang drastisch teruggenomen, voegt de Asfa-voorzitter daaraan toe.

Revisie Deviezenwet noodzakelijk

Per 1 maart zijn overigens nieuwe deviezenmaatregelen ingegaan. Echter, de wet waarop de Deviezencommissie drijft, dateert uit 1947. “Asfa heeft allang gevraagd voor revisie van die wet. Jaar in jaar uit is dat uitgebleven. Wij weten niet of de huidige regering voornemens is om die revisie versneld te doen. Dat moet wel komen.” De gevreesde 30% valutawissel maatregel voor de exporteurs is per 1 maart ingegaan. Tevens geldt dat de exporteurs de betaling van hun afnemers rechtstreeks dienen te ontvangen op een Surinaamse deviezenbank. Net als bij de Centrale Bank van Suriname, is het bedrijfsleven er niet van overtuigd dat met deze maatregelen de hoge wisselkoersen omlaag zullen gaan. “Met de ervaring die wij hebben met maatregelen kan ik stellig stellen dat de nieuwe deviezenmaatregelen niet de oplossing gaan brengen die eenieder wil zien. Wat nodig is om de koers te beheersen, is het beter reguleren van de exporten en het op gang brengen van het toerisme”, aldus Bilkerdijk.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: