Zorgvuldig omgaan in het zakelijk verkeer is uiterst belangrijk

“Banken en financiële instellingen staan onder vuur. Van alle kanten regent het opmerkingen over de steeds stijver wordende dienstverlening. Bankcliënten hebben het over absurde administratie- en andere kosten. De vele documenten die moeten worden overgelegd en vragen die moeten worden beantwoord, zijn duizelingwekkend. Er wordt bij elke transactie een eenzijdig kruisverhoor afgenomen van de cliënt, waarbij de geldschieter onbuigzaam, niet hartelijk is”, zijn opvattingen die in de samenleving leven.

Een nieuw handelstijdperk

De associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos) is zich ervan bewust dat iedereen met deze gang van zaken wordt geconfronteerd, maar het drukt zwaarder op het bedrijfsleven. De wereld gaat een nieuw tijdperk in. De econoom Wonnie Boedhoe en Akmos buigen zich over deze materie.

Integriteit waarborgen

“Internationale samenwerking spant zich in om de gevaren, die terrorisme, criminele activiteiten, witwassen, belastingontduiking enzovoorts met zich meebrengen, in te dammen. Elk bedrijf moet haar integriteit waarborgen. Moet zelf zorgen dat wet- en regelgeving worden nageleefd. Daarbij is van cruciaal belang dat erop wordt gelet dat partijen, met wie er banden bestaan of waarmee wordt samenwerkt, ook aan die eisen voldoen.”

Zorgvuldigheid

“Zorgvuldig omgaan in het zakelijk verkeer is een uiterst belangrijk vereiste. Er wordt een beleid gevoerd, waarbij bedrijven en organisaties tot in detail dienen te weten met wie zij samenwerken en zakendoen. Ook privé-connecties worden onder een vergrootglas geplaatst.”

Misbruik tegengaan

“Er zijn meerdere redenen waarom banken in toenemende mate een strak beleid voeren.  Alle partijen waarmee er wordt samengewerkt, worden zorgvuldig gescreend. Financiële instellingen worden meer dan andere organisaties in de gaten gehouden om na te gaan en te voorkomen dat er zaken worden gedaan met criminele organisaties. Voorkomen moet worden dat diensten worden misbruikt voor bijvoorbeeld het witwassen van geld en andere vormen van fraude. Internationale maatregelen verplichten banken, financiële instellingen, accountants, advocaten, financieel adviseurs, verzekeraars enzovoorts, om melding te doen wanneer er iets vreemds wordt geconstateerd.

Ken uw klant

Niet alleen banken en financiële instellingen, maar ook bedrijven worden zeer kritisch bekeken. Het FATF maakt in de 40-aanbevelingen, die worden voorgeschreven aan alle landen, ook melding van de zogenaamde DNFBP’s (de designated non-financial busineses and professions: aangewezen niet-financiële ondernemingen en beroepen). Het is belangrijk dat Akmos weet welke bedrijven onder deze noemer vallen. Die leden van de Akmos moeten voldoen aan de regels van het FATF.

Integriteitsrisico

Deze leden moeten zo snel al mogelijk starten om de internationaal gangbare KYC-beleid, Know Your Costumors, letterlijk vertaald: ‘ken uw klant’, in hun bedrijfsvoering implementeren.’ Ondernemend Suriname is er gebaad bij om een minimale KYC op te zetten voor hun bedrijf. Om erover te waken dat er geen integriteitsrisico’s worden gelopen. Relaties met personen of organisaties, die de reputatie van het bedrijf kunnen schaden, moeten worden voorkomen.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: