Minister Ramadhin: ‘Basiszorgsysteem is politiek misbruikt’

‘Nieuw zorgstelsel aangepast aan onze tijd en inzichten nu’ 

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid ging in het RBN-programma Kal Aaj Aur Kal van presentator Faried Pierkhan woensdagavond uitgebreid in op de kwesties rond medische specialisten en het basiszorgsysteem. Hij zei onder meer dat er een nieuw basiszorgsysteem moet komen en dat de huidige Wet Nationale Basiszorgverzekering op een aantal punten moet worden gewijzigd. Ramadhin: ‘We hebben net het probleem rond specialisten in opleiding in Nederland opgelost, aangezien de vorige regering twee jaren lang geen interesse had in het fonds voor onze specialisten in opleiding. Het fonds is nooit aangesterkt de afgelopen twee jaren, waardoor het fonds eigenlijk is komen leeg te staan. Daarmee zijn ook de garanties komen weg te vallen voor onze studenten en artsen, die weg zijn geweest om opgeleid te worden. We hebben vorige week het besluit genomen in de raad van ministers om een bedrag van 360.000 euro te storten in het NOB-Fonds Studiefinanciering Suriname (Nationale Ontwikkelingsbank van Suriname NV) voor de studenten en daarmee is in elk geval de opleiding tot specialisten voor een jaar verzekerd.’

‘Een student dient een lening gewoon correct terug te betalen’

Op de vraag of er een contract is met studenten, waarin is opgenomen dat ze gelden terugstorten als ze niet terugkeren naar Suriname, maar bijvoorbeeld in Nederland na hun opleiding blijven, zei de bewindsman dat hij heel toevallig dinsdag de NOB ontvangen daarover had ontvangen. “Er is inmiddels een aantal overboekingen gedaan naar studenten. Ik heb nu de informatie gehad van de NOB dat er twee specialisten zijn opgeleid op dit moment, die niet teruggekomen zijn. Ze werken in Nederland, terwijl Suriname ze heeft weggestuurd om te studeren. Ze hebben een overeenkomst, je dient een lening gewoon correct terug te betalen. Dus we gaan ze aanschrijven, er is contact met ze. Ik ken ze toevallig. Het zijn ook studiegenoten van mij geweest. We gaan ze aanschrijven dat waar je ter wereld ook werkt, je mag werken, maar zorg er wel voor dat geld dat je geleend hebt, wordt terugbetaald. Ik zie het nu als contractbreuk. Ik heb de NOB gevraagd mij te voorzien van alle  overeenkomsten. De aanzet moet nu gegeven worden om er clausules in op te nemen dat je een student kunt verplichten om zich te houden aan een aantal zaken.’

‘Er zit een heel politiek verhaal achter het basiszorgpakket’

De bewindsman ging ook in op het feit dat een aantal neurologische ingrepen niet is opgenomen in het basiszorgpakket. ‘Er zit een heel politiek verhaal achter de totstandkoming van het basiszorgpakket. We gaan de wet aanpassen en de aanzet daartoe wordt op maandag 8 maart gegeven met de installatie van een Reparatiecommissie vanuit de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, waar wij in ieder geval deze praktische onvolkomenheden zullen wegwerken uit de wet. Wij moeten een nieuw zorgstelsel maken, aangepast aan onze tijd en inzichten nu.’

‘We gaan een zorgstel maken met een budget’

 We hebben nu een open-eind-financiering. Dat betekent dat wij ongelimiteerd kosten maken in de zorg, terwijl wij feitelijk een gebudgetteerd stelsel moeten hebben. Dus we gaan een zorgstelsel maken met een budget. We gaan kijken welke ziekenhuizen welke diensten kunnen leveren en daarna ga je een nieuwe zorgwet maken om een beter zorgpakket te leveren aan mensen.’

‘Mensen met een Lexus en Prado kwamen op de poli met Bazo-kaart’

Op de vraag wat nu gedaan kan worden voor mensen, die voor allerlei behandelingen fors moeten bijbetalen, antwoordt Ramadhin: ‘We hebben de Armulov-regeling (Afbouw Regeling Medische Uitzendingen Lokale Opbouw Voorziening, red). Dat is voor laagfrequente aandoeningen, maar wel medisch noodzakelijk, en daar kan altijd een beroep op worden gedaan als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Kom je daar niet voor in aanmerking, dan is het helaas wel zo dat je voor minimale kosten zult moeten inkomen. Overigens hebben we niet gezegd dat de Bazo-kaarten ons teveel geld kosten. We hebben gezegd, het systeem is politiek misbruikt. Dat betekent, er zijn mensen die in het basiszorgsysteem zitten, die onrechtmatig een kaart hebben gehad. De wet zegt dat iedereen in het land verplicht verzekerd moet zijn. Verder zegt de wet dat als je niet in staat bent om voor je eigen ziektekostenverzekering te betalen, de staat jou moet subsidiëren.’

‘Maar wat hebben we gezien in 2017, de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, de heer André Misiekaba, zei dat iedereen een kaart moest krijgen. Iedereen mocht zich aanmelden met een ID-kaart. Wat is er gaan gebeuren? Zelfs de rijksten, en ik heb als arts gewerkt acht jaar in Suriname, en ik heb gezien dat mensen met een Lexus en een Prado bij mij op de poli kwamen met een Bazo-kaart. Dat was onvoorstelbaar. We moeten bijvoorbeeld mensen met een beperking en ernstig zieken blijven subsidiëren. Er is een screeningsproject ingezet. Iedereen moet gescreend worden, je kunt niet afgaan op leeftijdsgroepen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een Bazo-kaart, zoals de vorige regering had bepaald. Met een goede screening kunnen wij in staat zijn om een kleinere groep een beter zorgpakket aan te bieden.’


Heractivering Wet Tarieven in de Gezondheidszorg

‘Ook staat in de huidige wet dat iemand die werkloos wordt nog drie maanden gebruik kan maken van de door de overheid gesubsidieerde kaart. Ik denk dat dat niet terecht is. Ook zijn medische handelingen opgenomen in de wet, dat is ongehoord. In de wet zijn ook premies gefixeerd, vastgezet. Er was een wet in 2005 inzake tarieven in de gezondheidszorg en dat was een heel goede wet, tot stand gekomen onder de regering Venetiaan, welke stelde op welke wijze premies in de gezondheidszorg bepaald moeten worden. Ik wil dat die wet weer wordt ingesteld.’

PK

error: Kopiëren mag niet!