Minister Ramadhin brengt oriëntatiebezoek aan 53-jarige Stichting Lobi

Ter gelegenheid van de 53e oprichtingsdag, de her-accreditatie in november 2020 en de bijdrage die de organisatie biedt aan de brede preventieve publieke gezondheidszorg in Suriname, bracht minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid met onder andere een vertegenwoordiger van het ‘s Lands Hospitaal een oriëntatiebezoek aan Stichting Lobi Health Center, zo laat de stichting donderdag in een persbericht weten.

Nensy Bandhoe, directrice, en Julia Terborg, voorzitster van Lobi, hebben tijdens het bezoek enkele uitdagingen aangekaart, waaronder de rol die barrières binnen de gezondheidszorg hebben op een gezonde leefstijl en daarmee op niet overdraagbare aandoeningen, ongehinderde toegang tot preventieve zorg waaronder voorbehoedsmiddelen voor jongeren, baarmoederhalskankeronderzoeken en de behoefte aan integratie van uitgebreide seksualiteit educatie in het onderwijscurriculum ter voorkoming van ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen. 

Ook werd aangegeven, dat Lobi samen met Women’s Right Center en PAREA een schaduwrapport zal indienen voor de komende 39e sessie van de Universal Periodic Review (UPR) in november van dit jaar, waarbij de issues Seksuele Reproductieve Gezondheid en Rechten zoals decriminalisering van abortus, seksualiteit educatie in het onderwijscurriculum en de opzet en implementatie van een nationaal baarmoederhalskankerprogramma aan de orde komen.

Deelnemers van de introductie cursus anticonceptie-implantaten in Suriname.

Tijdens de bijeenkomst reikte Minister Ramdahin samen met Judith Brielle, Liaison Officer van UNFPA (United Nations Population Fund) Suriname certificaten uit aan medewerkers van Lobi die hadden deelgenomen aan de cursus ‘anticonceptie technologie met nadruk op introductie van anticonceptie-implantaten in Suriname’. Deze cursus gaf extra aandacht van anticonceptie counseling op afstand tijdens de Covid-pandemie en was bestemd voor personeel van aanbieders van gezinsplanning diensten.

Stichting Lobi Health Center, die op 29 februari 1968 door personen werkzaam in de sociale- en medische sector werd opgericht, draagt jaarlijks bij aan het gezond houden van ruim 20.000 Surinamers door het aanbieden van 150.000 kwalitatieve geïntegreerde seksuele en reproductieve gezondheidszorg diensten, die de seksuele rechten van iedereen respecteert. Op jaarbasis worden gemiddeld 15.000 preventieve onderzoeken uitgevoerd, zoals advies over een gezonde leefstijl, regelmatige controle van de bloedsuiker, de bloeddruk, de baarmoederhals, de borst- en de prostaatonderzoeken. Uit dit aantal worden jaarlijks ongeveer 600 personen doorverwezen met een afwijking voor nader onderzoek.

Gemiddeld worden jaarlijks ruim 10.000 gezinsplanning diensten verleend, die kunnen leiden tot het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en (onveilige) abortussen, ongeveer 7% daarvan is tieners. Ruim 6000 soa-onderzoeken worden jaarlijks gedaan, waarvan ongeveer 400 worden doorverwezen voor behandeling via de huisarts.

Gemiddeld worden 3.600 personen bereikt via educatie sessies gericht op een gezonde leefstijl, seksuele opvoeding, veilig seksueel gedrag, het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en onveilige abortussen, suïcidepreventie en weerbaarheid tegen huiselijk geweld. In november 2020 werd de stichting voor de 3e keer geaccrediteerd door de International Planned Parenthood Federation (IPPF) waar de organisatie lid van is.

De Stichting bereikt met bedrijfs-, organisatie- en gemeenschapsbezoeken personen in 9 van de 10 districten. Lobi stopte echter vorig jaar maart met deze dienst, nadat de wereldwijde covid-19 pandemie ook Suriname had bereikt. Het afgelopen jaar heeft Lobi haar protocollen aangepast en met ondersteuning van lokale en internationale donoren de dienstverlening online gebracht, personeel getraind en persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE’s) aangeschaft. De geleidelijke opschaling van buitendiensten van Lobi begint komende week in Saramacca, gevolgd door Commewijne en Nickerie waar het aantal bekende Covid-19 gevallen relatief laag is gebleven.

error: Kopiëren mag niet!