Eerste 100 bankrekeningen geopend voor Covid-steun aan burgers die nog geen rekening hadden

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft de afgelopen tijd intensief overleg gevoerd met de overheid, om bankieren efficiënter te maken voor iedere burger. De eerste stap die gezet is, is het openen van bankrekeningen voor de groep burgers die Covid-19 steun zullen ontvangen vanuit de overheid, maar nog niet beschikten over een eigen bankrekening. 

De eerste 100 bankrekeningen zijn vrijdag geopend en de komende tijd worden meer bankrekeningen geopend bij de diverse commerciële banken, zo meldt de Bankiersvereniging.

Met een toename van het aantal girale betalingen, zal het risicoprofiel van het land, de banken en het gehele financiële systeem verlagen.

De overheid streeft naar het bevorderen van financiële inclusie, met als doel het financiële welzijn van de samenleving te verbeteren. 

‘Ik ben zeer verheugd dat de banken hun medewerking en ondersteuning hebben toegezegd en dat de eerste bankrekeningen zijn geopend’, aldus Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning.

Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, geeft aan: ‘We hebben een gezamenlijk doel, waarbij wij graag zoveel mogelijk mensen willen voorzien van een bankrekening.’ 

Voor het openen van een bankrekening is onder andere een geldig identiteitsbewijs en een onderbouwing van het inkomen nodig. Het inkomen kan onderbouwd worden met een loonslip, werkgeversverklaring of een overzicht van de inkomsten.

De Surinaamse Bankiersvereniging hoopt dat de burgers die nog niet beschikken over een bankrekening, gestimuleerd zijn om een bankrekening te openen om zo ook te kunnen genieten van de vele voordelen van bankieren.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor het openen van een bankrekening, kan contact worden opgenomen met de diverse commerciële banken, zo meldt de Bankiersvereniging.

error: Kopiëren mag niet!