Openbaar Groen stopt met schoonmaak Ocer

Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken is gestopt met schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden op het Ocer (Ontspanningscentrum Eerste Rijweg), het partijgebouw van de NDP. Minister Riad Nurmohamed geeft in gesprek met Dagblad Suriname te kennen dat dit ook geldt voor andere niet-overheidsgebouwen en privé-eigendommen. “OW zal niet ingezet worden voor privédoeleinden. Vanwege de grote financiële crisis zijn wij na het aantreden van de nieuwe regering gestopt met gratis werken voor gewezen politici. Die periode is voorbij! OW staat ten dienste van het volk. Elke cent zal op een verantwoordelijke manier besteed worden. We voeren bezuinigingen door. Anders redden wij het niet. OW gaat voortaan voorkeur geven aan diensten voor zij die het niet kunnen betalen. Denk maar aan kindertehuizen, bejaardencentra, schoolterreinen, maar ook bijvoorbeeld een speeltuin in een wijk. Tegelijkertijd worden de diensten naar het volk toe verder verbeterd. Wij staan klaar voor elke rechtgeaarde Surinamer.”

Nieuwe directie

Bronnen die dichtbij OW zijn, hebben aangegeven dat er mogelijk veranderingen op komst zijn bij het ministerie. Er wordt gesuggereerd dat directeur Ellen Dest van Openbaar Groen wordt vervangen. Minister Nurmohamed geeft desgevraagd aan er inderdaad veranderingen op komst zijn. “Maar we zijn nog niet zo ver.” Volgens informatie zullen op alle niveaus van directie, onderdirecteuren en afdelingshoofden veranderingen komen. Opmerkelijk is dat anders dan de meeste ministeries alle directieleden op OW gehandhaafd zijn sinds de wisseling van de macht. Reagerend hierop geeft de bewindsman te kennen dat het gebruikelijk is dat bij elke regeringswisseling alle leidinggevenden worden vervangen. “Iedereen staat te trappelen om directeur te worden. Maar die werkwijze brengt weinig goeds met zich mee. Iedereen heeft tijd gekregen om zich te bewijzen. Ik sta voor rechtvaardigheid”, geeft minister Nurmohamed te kennen. “Het is inmiddels 6 maanden en we hebben belangrijke hervormingen gebracht in het systeem. Iedereen mag vrij praten. Iedereen mag met ideeën komen. Maar belangrijk is dat er gepresteerd wordt. Er moet rechtvaardigheid zijn. Daarom krijgt eenieder de kans.”

Misbruik van staatsmiddelen

De minister geeft aan dat het ministerie van OW verantwoordelijk is voor alle bezittingen van de staat. Daaronder vallen wagens, panden maar ook brandstof en spullen voor de staat. “Er is inderdaad veel gestoeid met auto’s. Alles wordt transparant gemaakt. De lijsten komen allemaal online. Eenieder die een auto van de overheid heeft, zal worden genoemd. Van oliebonnen is er ook flink misbruik gemaakt. Dat is ook transparant gemaakt. Het hoeft geen geheim te zijn. Die misbruikte benzine ga ik niet terug kunnen brengen. Maar hiervoor is 4 jaar straf opgenomen in de Anticorruptiewet. Daarop wacht ik. Ik heb die bonnen ook. De situatie is erger. Krinkondre actie is een willekeurig voorbeeld. Een flyer in paars, daarvoor wordt er gedeclareerd en de bon gaat naar Openbare Werken.”

Brandweer ingezet om VHP-partijcentrum Nickerie schoon te spuiten

Terwijl de bewindsman aan de ene kant doorgaat met zijn kruistocht tegen misbruik maken van staatsmiddelen voor privédoeleinden, is het wel opvallend dat de brandweer recent is ingezet voor het schoonmaken van het partijcentrum van de VHP in Nickerie. De gewestelijk commandant van de brandweer in Nickerie verklaarde toen in de media dat dit op verzoek van Openbare Werken Nickerie is gedaan. Aan de brandweer werd meegedeeld dat de president, vicepresident en een aantal ministers in het centrum zouden lunchen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: