Onderzoek bevestigt afbreekbaarheid composteerbare bakjes

Een analyse naar de fysische, microbiologische en sensorische kwaliteit van composteerbare suikerrietwegwerpbakjes en de impact hiervan op het milieu. Zo luidt het onderzoek van Surajni Raghoedat Panday, waarmee ze de titel Bachelor of Science heeft verkregen.

Zij heeft – begeleid door voedseltechnoloog Ricky Stutgard – voor dit onderzoek gekozen, omdat het vanaf 1 november 2019 verboden was om de styrofoam bakjes te gebruiken. Het besluit om over te stappen tot het gebruik van composteerbare wegwerpbakjes was wettelijk vastgelegd, maar er was heel weinig tot geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar de bruikbaarheid en afbreekbaarheid van deze bakjes. “Volgens het Ministerie van Economische Zaken en Technologische Innovatie breken de composteerbare suikerrietwegwerpbakjes binnen 90 dagen volledig af, dus daarom hebben meneer Stutgard en ik besloten om dit te onderwerpen aan een wetenschappelijk onderzoek”, motiveert Ragoedat Panday de keuze van haar afstudeerproject.

Tijdens haar composteringstest heeft ze een microbiologisch onderzoek gedaan, omdat tijdens het composteringsproces de micro-organismen een belangrijke rol spelen bij de afbraak. Het composteringsproces is een proces van biologische afbraak die plaatsvindt onder aerobe omstandigheden, in aanwezigheid van zuurstof binnen een periode van 6 tot 12 weken. Tijdens het composteringsproces is rekening gehouden met factoren zoals de PH-temperatuur, vochtigheid, beluchting, koolstof-stikstof-verhouding en de aanwezigheid van bepaalde micro-organismen. Uit het onderzoek is gebleken dat de composteerbare bakjes inderdaad binnen 90 dagen afbreken. “Dus het composteringsproces is een succes geweest en wat het ministerie zegt is waar”, luidt dan ook de conclusie van Ragoedat Panday. Zij geeft aan dat vervolgonderzoek nodig is, onder meer omdat zij de indruk heeft dat de composteerbare bakjes in minder dan 90 dagen afbreken wanneer ze in kleine stukken worden versnipperd.

Stutgard zag de composteerbare bakjes voor het eerst op Clevia Park lang voordat de foam bakjes werden verboden. Hij bezocht het natuurpark vaker in verband met het handenwassenscholentoernooi van Intermed Caribe en toen al viel het hem op dat composteerbare bakjes werden gebruikt. De voedseltechnoloog is het ermee eens dat vervolgonderzoek nodig is. Hij merkt op dat er twee soorten bakjes zijn, namelijk de composteerbare en de biologisch afbreekbare bakjes. De biologisch afbreekbare bakjes hebben echter drie tot vier jaren nodig om volledig af te breken. “Ook daarin zal een onderzoek worden verricht, bijvoorbeeld kan het sneller en welke micro-organismen spelen daarbij een rol. Wanneer we vervolgonderzoekingen kunnen doen, kun je ook nagaan of je in de tuin je eigen mest kunt verzamelen op die manier.”

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: