Minister Ramadhin met One Stop Shop in gesprek voor bezuiniging en heropstart

Directeur Caffe: ‘Vestiging in Nickerie blijft open en draait op inkomsten van donoren’

De Stichting One Stop Shop (OSS) heeft afgelopen week alarm geslagen. Via een uitgebracht bericht liet de stichting weten dat de deuren van deze, voor de diabeten zeer belangrijke stichting, per zaterdag 27 februari zijn gesloten, omdat er geen geld meer is. Inmiddels laat minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid maandag 1 maart de redactie van Dagblad Suriname weten, deze week nog gesprekken te voeren met de stichting om te komen tot bezuiniging en een heropstartplan.

‘Als personeel maken wij ons allereerst enorme zorgen om onze diabete cliënten, die 8 jaar bij de OSS  konden binnenlopen om hun wonden op professionele wijze en met de nodige zorg te laten behandelen, maar ook om de broodnodige educatie te krijgen, hoe om te gaan met hun ziekte, dit alles geheel kosteloos’, aldus de stichting. ‘Beseft men wel wat de OSS allemaal betekent voor deze groep mensen? Door de inzet van de OSS kunnen amputaties voorkomen worden en kan men op een verantwoorde wijze omgaan met hun ziekte.’ De medewerkers vragen zich af hoe het verder moet met hun gezinnen, hun hypotheken en alle andere maandelijkse lasten? ‘Wij, het personeel van de OSS, hebben dringend hulp nodig! Onze cliënten hebben hulp nodig!’

OSS-directeur: ‘Laatst ontvangen subsidie bedroeg SRD 2.4 miljoen’

In een reactie zegt directeur David Caffe tegenover de redactie van Dagblad Suriname dat het grootste deel van onze inkomsten komt van de overheid. “Daarnaast zijn er donoren op projectbasis. De laatste subsidie is in 2019 ontvangen. Dat was de helft van de begroting. In september is met de minister afgesproken om nadere informatie te sturen. Dat is gedaan. Er zijn daarna meerdere gesprekken geweest met het ministerie van Volksgezondheid, met minister Amar Ramadhin, zonder resultaat. De OSS doet meer dan 2.000 wondbehandelingen en meer dan 1.000 screenings per jaar bij diabetespatiënten. Door het uitblijven van subsidies en onzekerheid over de toekomstige financiële mogelijkheden is besloten in Paramaribo te stoppen. In Nickerie wordt nog doorgegaan met de One Stop Shop op basis van inkomsten vanuit de donoren.’

Volgens Caffe bedroeg de laatst ontvangen subsidie SRD 2.4 miljoen. ‘Onze jaarlijkse kosten zijn SRD 4.4 miljoen. Ondanks dat de begroting werd goedgekeurd werd er niet meer betaald.’

‘De problemen zijn structureel ontstaan’

Minister Ramadhin zegt in gesprek met Dagblad Suriname: ‘Ik ben hiermee bezig. Het is belangrijk om te begrijpen dat de regering wel achter het integraal benaderen van de problematiek middels de One Stop Shop gedachten ondersteunt. Er zijn een paar problemen, niet nu, de problemen zijn structureel ontstaan. De problemen zijn langzaamaan groter geworden. De regering heeft steeds minder subsidie gegeven aan de stichting One Stop Shop. Eigenlijk is het een particuliere stichting die subsidie ontvangt van de overheid, teneinde hun doelen mede helpen te bereiken.’

‘De One Stop Shop heeft eigenlijk 2 problemen. Een, is een technisch probleem, waarbij de logistiek een probleem is, namelijk de plek waar ze bekend staan bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) die heeft last ondervonden van renovatiewerkzaamheden aan het rioleringsnetwerk in de omgeving van het AZP, waardoor er een onhygiënische situatie is ontstaan. Het is daarom niet hygiënisch en medisch verantwoord om daar op die plek te werken. Het tweede probleem is dat van de subsidie afbouwen. Er zijn situaties die hebben geleid tot een structurele afbouw van subsidie, hetgeen wij nu bezig zijn te bekijken samen met One Stop Shop. Ik heb gezegd dat ik als minister achter het idee sta, als arts ook, alleen moeten wij het wel met elkaar eens zijn dat eenieder die subsidie ontvangt, de overheid wel degelijk verantwoording moet afleggen. Dat zullen wij doen door nu het traject in te zetten van het uitvoeren van de nodige controles.’

‘Jammer dat na 9 jaar nog geen verzekeringsmaatschappij over de brug is gekomen’

Ramadhin stelt ook dat hij gaat helpen kijken of er indicaties zijn dat er overmatige uitgaven zijn en dat die teruggebracht kunnen worden tot het minimale. ‘Kunnen wij helpen de One Stop Shop-gedachte tot zijn recht te laten komen door betrokkenheid van meerdere actoren, dan denk ik aan de eerste-lijn, ik denk aan de verzekeringen. Het is jammer om te constateren dat na 9 jaren One Stop Shop er nog geen verzekeringsmaatschappij over de brug gekomen is met het vergoeden van de diensten. Daardoor zouden de inkomsten dus ook kunnen worden opgevijzeld en kunnen dus de diensten die verleend worden ook vergoed worden uit de verzekeringsopbrengsten. Het is maar een kleine fractie dat je zou moeten implementeren in je verzekeringspremie. Hierdoor zou deze dienst ook een beetje gegarandeerd kunnen zijn en de regering ook, met de krappe middelen die zij heeft, een beetje ontlast worden van deze werkzaamheden.’

‘Feit is, we moeten een lokaliteit zoeken, ik ben bezig, op meerdere sporen ben ik bezig. We kijken met het bestuur van de One Stop Shop naar hoe wij hieruit komen. Het is dus lastig en vervelend om elke instantie, die een mogelijke wezenlijke bijdrage kan leveren aan de gezondheidszorg, te sluiten. Dus wij gaan ons proberen in te zetten om de redding, de oplossing te brengen. Ik heb zeker deze week gesprekken met de One Stop Shop als het gaat om bezuiniging en een heropstartplan’, aldus de minister.

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: