Commissariaat Wanica Noord-West hield controle te Magenta Kanaalweg

Het commissariaat van Wanica Noord-West hield in het weekend controles op de verkoop langs de bermen van de Magenta Kanaalweg. Op zaterdag 27 en zondag 28 februari 2021 is de bestuursdienst opnieuw geconfronteerd geraakt met situaties, waarbij de voorwaarden niet werden nageleefd. In samenwerking met de politie is toen besloten om tot ontruiming over te gaan, vanwege de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan voor de burgers.  

Conform de instructies van de autoriteiten is het in normale situaties niet toegestaan om op bermen activiteiten van welke aard dan ook te ontplooien en of opstallen, al dan niet aard- en nagelvast, te plaatsen voor commerciële doeleinden. Door de huidige economische situatie, mede als gevolg van de covid-19 pandemie wordt er tijdelijk hiervan afgeweken, echter met inachtneming van voorwaarden die daarvoor zijn gesteld.

Het commissariaat hanteert noemt 10 voorwaarden: 1. Dat de plaats van de verkoop door de bestuursopzichter van het ressort zal worden aangewezen. 2. Het verkeer ter plaatse mag geen hinder ondervinden van de verkoopactiviteiten. 3. De omgeving van de verkoop moet steeds goed worden onderhouden. 4 De aanwijzingen van de politie dienen stipt te worden opgevolgd. 5. De opslag van vis en vlees geschiedt conform de geldende voedselveiligheidsvoorwaarden (normen). 6. De voorraad vis mag niet op de vloer geplaatst worden, maar moet in ijsboxen gekoeld opgeslagen worden. 7.Vis mag niet ter plaatse worden schoongemaakt, aangezien de nodige faciliteiten hiervoor ontbreken. 8. De politie en de bestuursdienst hebben ten alle tijden de bevoegdheid opdracht te geven aan betrokkene om te staken met de aldaar ontplooide activiteiten, alsook de plaats eventueel te laten ontruimen bij geconstateerde onregelmatigheden. 9. Op advies van de politie mag er geen toestemming verleend worden voor verkoop binnen 500 meter op de kruising van de Magentakanaalweg (in de zuidelijke richting) en de Nieuwweergevondenweg. 10. De afstand tussen de verkoopstands dienen minimaal 20 meter van elkaar te zijn en 4 meter van de asfaltrand.

Bij reguliere controlewerkzaamheden van de bestuursdienst van het betreffend ressort en de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het commissariaat Wanica Noord-West zijn de verkopers langs de Magentakanaalweg herhaaldelijk erop gewezen zich te houden aan de toestemmingsvoorwaarden.

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh geeft aan haar volle medewerking te willen verlenen, totdat de situatie is genormaliseerd. Ze wilt de mensen niet tegenhouden hun economische activiteiten te ontplooien, echter zal er streng gelet worden op het naleven van de toestemmingsvoorwaarden.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: