Aantal SBB-directeuren en hun functioneren worden onder de loep genomen

SBB-directeur Betterson spreekt president Santokhi over houtverkoop en -export

De leiding van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), directeur Stanley Betterson, heeft dinsdag met president Chandrikapersad Santokhi van gedachten gewisseld over de houtverkoop en –export. Ook aanwezig waren  vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer aan. 

Betterson: ‘Het is gebleken dat heel wat zaken niet lopen zoals dat zou moeten, waardoor de staat inkomsten misloopt. Er is gedetailleerd naar gekeken en de bedoeling is dat er op dit stuk beleid wordt losgelaten zodat het mislopen van inkomsten tot het verleden gaat behoren. Er zijn ook situaties in de illegaliteit, nagegaan moet worden hoe deze binnen de legale sfeer kunnen worden gebracht.’

President Santokhi had in januari al gezegd, dat er bij de export van rondhout veel mis gaat. De jaarverslagen van de SBB tonen aan, dat er op jaarbasis US$ 130 miljoen aan inkomsten verdwijnt. 

Het beleid als toezichthouder moet worden gebracht naar scherper natuurbehoud. Dit houdt in dat er veel meer dan houtkap gemonitord zal moeten worden. 

De SBB moet zich ook gaan buigen over de vraag hoe de unieke fauna aangewend zou kunnen worden voor meer verdiensten uit de toerismesector.

Betterson: ‘We moeten een aantal zaken gaan becijferen en kijken hoe deze doelen concreet gehaald kunnen worden.’

Ook de reorganisatie van de SBB kwam tijdens de ontmoeting ter sprake. Het aantal directeuren en hun functionaliteit zullen onder de loep genomen worden. De SBB-leiding maakt over twee maanden weer haar opwachting bij president Santokhi.

error: Kopiëren mag niet!