Guyana heeft ambities de energieproducent te worden voor de 3 Guyana’s en een deel van Brazilie (Roraima en Amapa).

Guyana heeft met de ontdekking van 18 olievondsten  in het Stabroek gebied een geschatte hoeveelheid van circa 9 miljard  barrels of oils equivalent (BOE), terwijl Suriname met zijn 4 ontdekkingen in block 58 een potentieel heeft van circa 1,5 miljard aan BOE met een mogelijke uitbreiding tot circa 6,5 miljard voor het hele block 58.

Samen met de olievondsten heeft Guyana aan gas circa 9 triljoen cubic feet terwijl Makka-1 van Suriname een hoeveelheid heeft van meer dan een triljoen cubic feet gas.

Guyana is nu bezig te werken aan een Public- Private-Partnership (PPP) met Exxon om het gas-to-shore project  verder te ontwikkelen en vervolgens een power plant op te zetten in Wales, in het Essequibo gebied, met het gas als brandstof. Hiermee zal Guyana de energieleverancier kunnen worden met Suriname, Frans Guyana, Roraima en Amapa  in Brazilie als afnemers, naast de eigen energievoorziening. Aldus speelt Guyana een zeer belangrijke rol in de voorziening van de energiecorridor van deze 4 landen.

 President van Guyana, Dr. Irfaan Ali, heeft in dit kader op 2 februari het initiatief genomen gesprekken te voeren met deze landen. De belangstellende lezers willen wij verwijzen naar het artikel “ Talks underway on harnassing Guyana-Suriname energy potential for Arco Norte energy corridor” veschenen in OILNOW BUSINESS.                                                                                                                                                 

Volgens voorlopige schattingen zouden de kosten voor het gas-to-shore project circa USD 500 miljoen bedragen en voor het power plant project circa USD 300 miljoen. Het traject voor de verdere ontwikkeling van deze 2 projecten zal nog veel tijd vergen, voor wat betreft het verrichten van diverse studies,het zoeken naar financieringsbronnen enz. enz.

Suriname kan in een betrekkelijk kort tijdsbestek het projectidee “Export van electriciteit naar Frans Guyana “ realiseren, mits  onze President de aanbeveling in het voorstel genoemd, overneemt en snel in contact treedt met de Franse Regering. Er zijn reeds initiele gesprekken geweest tussen Suriname en Frans Guyana over het bouwen van een brug over de Marowijne rivier. In aansluiting hierop zou het verstandig zijn dit projectidee aan de orde te stellen, ook vanwege het strategisch belang van Frans Guyana om steeds over voldoende en betrouwbare energie te kunnen beschikken.

Als Suriname slaapt zullen wij achter het net vissen. De bedoeling van dit artikel en het vervolg artikel getiteld projectidee “Export van electriciteit naar Frans Guyana” is om een aanzet te geven voor een brede maatschappelijke discusie omtrent ons energiebeleid op de korte-, middenlange- en lange termijn, als onderdeel van de diversificatie van onze economie teneinde de produktie en export te verhogen voor de verkrijging van de zo noodzakelijke deviezen,

[email protected]

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: