Gajadien: “Er is flink gerommeld bij Surzwam”

Assembleeleden willen duidelijkheid over beheer staatsbedrijf

De assembleeleden Asiskumar Gajadien (VHP), Nisha Jhakry (VHP), Dinotha Vorswijk (Abop), Stephen Madsaleh (VHP), Evert Karto (PL), Cedric van Samson (VHP), Miquella Soemar-Huur (Abop) hebben middels een brief aan president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om duidelijkheid te brengen het financieel en materieel beheer bij NV Surzwam, dat in 2004 is opgericht. “Reeds jaren is er ruis in de samenleving omtrent de handelingen bij dit staatsbedrijf. De doorlichtingsresultaten aangegeven door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben De Nationale Assemblée nimmer bereikt. Tevens is het van belang om te weten hoe inhoud en invulling is gegeven aan de taken en bevoegdheden van dit staatsbedrijf en als zulks conform de doelstelling is geschied”, wordt aangevoerd in de brief. De geruchten over de vermeende corruptieve praktijken binnen het staatsbedrijf doen er al enkele jaren de ronde. Ex-LVV-minister Soeresh Algoe schakelde in 2015 de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad) in om de zaken te onderzoeken, maar daarvan is verder niets meer bekendgemaakt. Dat kwam nadat Gajadien als toenmalige oppositieparlementariër kritiek uitte richting Algoe en de directeur van Surzwam. “Er is flink gerommeld bij Surzwam. In de vorige regeerperiode is vaker gesproken over Clad-onderzoeken, maar na zes maanden van deze regering willen wij op zijn minst een toelichting”, zegt Gajadien om een reactie gevraagd aan Dagblad Suriname.

Meeste zaken hebben zich in periode onder president Bouterse afgespeeld

De VHP-topper stelt dat de meeste zaken zich de afgelopen 10 jaren in de regeerperiodes van toenmalige president Desi Bouterse hebben afgespeeld. “Al twee regeerperiodes en zeker de laatste periode onder Bouterse. Het stuit ons tegen de borst dat op zijn minst het vooronderzoek niet snel opgeleverd wordt. Alle actoren worden daarom opgeroepen om alles in het werk te stellen dat zo snel als mogelijk er een corruptieonderzoek daar plaatsvindt”, aldus de VHP’er.

Diepgaand onderzoek en resultaten daarvan

De 7 parlementariërs vragen verder aan het staatshoofd of er diepgaand onderzoek verricht is bij dit staatsbedrijf en als de resultaten hiervan beschikbaar zijn voor De Nationale Assemblée.  “Kunnen de jaarverslagen opgestuurd worden voor zover die aanwezig zijn? Wat is de financiële positie van dit staatsbedrijf? Kan er een overzicht worden verkregen van de aankopen van dit staatsbedrijf? Kunt u een overzicht presenteren van de werkzaamheden verricht door dit staatsbedrijf, hetzij voor de overheid en hetzij voor derden? Welke van de zo reeds uitgevoerde werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd? Gelden de standaarden zoals aangegeven bij AWS en UWS ook bij dit staatsbedrijf? Wat zijn de standaarden en protocollen die het staatsbedrijf hanteert voor het uitvoeren van werkzaamheden, welke zijn de inkoopprocedures en worden aanbestedingen gehouden? Hoe ziet de directie van het staatsbedrijf eruit en hoe zijn de taken verdeeld? Wat zijn de beleidsplannen van dit staatsbedrijf?”, aldus de volksvertegenwoordigers die uitkijken naar een reactie vanuit de regering.

Badrisein Sital schakelde pg in 2014

Ook wijlen Badrisein Sital heeft in 2014 als voorzitter van het Rijstorgaan het voortouw genomen en een dossier met daarbij een begeleidend schrijven overhandigd aan de procureur-generaal waar hij het verzoek deed voor het plegen van justitieel onderzoek. Hoewel tijdens het bewind van ex-LVV-minister Hendrik Setrowidjojo de leiding van Surzwam onder curatele was gesteld, verbaasde het hem ten zeerste dat bij aantreden van Algoe als minister, hij de toenmalige directeur die tevens de president van de rvc was, in alle ere had hersteld. Er zou volgens hem geen controle worden uitgevoerd over de ingekomen stukken, de rvc zou niet functioneren, er zouden geen accountantsverslagen worden gemaakt en ook zou er sprake zijn van financiële malversaties. Momenteel is Surzwam door LVV-minister Prahlad Sewdien ingezet om onderhoudswerkzaamheden van sluizen, bruggen, drainage en irrigatiekanalen en wegen uit te voeren in Saramacca. VHP-parlementariër Mahinder Jogi heeft hierop recent enkele kanttekeningen geplaatst. Hij wilde weten of alles transparant is gegaan via Surzwam.

FR

error: Kopiëren mag niet!