Suriname, Frans-Guyana en Brazilië lanceren Bio-Plateaux Platform

Frans-Guyana, Suriname en de Staat Amapá in Brazilië hebben gelijktijdig een platform gelanceerd voor het delen van kennis over water en de aquatische biodiversiteit. Het Bio-Plateaux Platform staat de drie buurlanden, Suriname, Frans-Guyana en Brazilië, toe om op een efficiëntere wijze hun kennis te delen over water en de aquatische biodiversiteit van de Marowijne- en Oyapock-grensrivier. Deze drie territoria bevestigen op deze manier opnieuw in een gunstige diplomatieke context, de mogelijkheid om de watervoorraden te beschermen, evenals de levende wezens die daarvan afhankelijk zijn.

Kennis over water en de aquatische biodiversiteit bijeenbrengen        

Het online platform bevordert het uitwisselen en delen van gegevens, kennis en ervaringen, die door elk van de drie landen bijeengebracht worden.  Dankzij dit drietalig platform, dat samen met de partners afkomstig uit de drie territoria ontwikkeld werd, kunnen technische actoren en wetenschappelijke onderzoekers toegang hebben tot bijgewerkte informatie over water en de aquatische biodiversiteit. Ook kunnen hierdoor de leidinggevende en beleidsmakers beschikken over betrouwbare documentatie over water hulpbronnen. Burgers kunnen ook vrijelijk content raadplegen over de staat van watervoorraden, die essentieel zijn voor het leven in gemeenschappen en symbolisch voor het Guyanaschild.   

Samen voortgang boeken bij de bescherming van watervoorraden

Frans-Guyana, Suriname en de Staat Amapá in Brazilië hebben het kader voor hun samenwerking vastgelegd door de ondertekening van de Verklaring van Cayenne. Sinds november 2019 komen technische werkgroepen regelmatig bijeen om hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen en om hun gegevens en ervaringen over de rivieren uit te wisselen. Een ambitieus werk inzake de identificatie van de behoeften wordt uitgevoerd om deze kennis te versterken, evenals het gedeeld beheer van de grensoverschrijdende stroomgebieden. In 2021 is het project ook erop gericht om deze expertise met betrekking tot water toegankelijk te maken voor de jonge generaties door het geven van lessen over water en het houden van workshops over participatieve wetenschap.

Grensoverschrijdend observatorium

Door de samenwerking wordt het opzetten van een echt grensoverschrijdend observatorium bevorderd. Het observatorium zal bestemd zijn om debatten op gang te brengen, die de ontwikkeling keuzes ondersteunen, door het water en de aquatische biodiversiteit in aanmerking te nemen. Riad Nurmohamed, minister van Openbare Werken, Rodolphe Alexandre, president van de Territoriale Collectiviteit van Frans-Guyana en Antoine Joly, ambassadeur van Frankrijk in Suriname, hebben allen hun medewerking toegezegd. Vier partners werken aan de doelstellingen van het Bio-Plateaux Project. De vier partners zijn de Internationale Waterleidingmaatschappij, de Waterleidingmaatschappij van Frans-Guyana, de  Anton de Kom Universiteit van Suriname en het Agentschap voor Economische Ontwikkeling van Amapá namens Brazilië. Samen zal er gewerkt worden richting het verwezenlijken van de gestelde doelen.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: