Guno Castelen gekozen tot voorzitter Surinaamse Servicestation Exploitantenbond

De Surinaamse Servicestation Exploitantenbond (SSEB) heeft Guno Castelen op 24 februari jongstleden gekozen tot voorzitter. Hij volgt in deze functie mevrouw Sirodjeni Jankie op, die de bond vanaf 2014 heeft geleid. Aan haar is nu de positie van ondervoorzitter toebedeeld. Het bestuur wordt verder uitgemaakt door secretaris Satish Balgobind, penningmeester Rezah Amirkhan en de commissarissen Robby Ramin en Patricia Fuljhari.

Complexe brandstofsector

Terugtredend voorzitter Jankie gaf desgevraagd te kennen dat gezien de bewegingen in de brandstofsector de bond het nodig acht om de bondsgelederen te versterken. “De heer Guno Castelen is vanwege zijn professionele kwaliteiten, maatschappelijke betrokkenheid, vakbondservaring en als politicus benaderd om de complexe brandstofsector te helpen sturen.”

De drang om Suriname op te bouwen

Castelen: “De Servicestation Exploitantenbond is mij niet onbekend. Fred Derby heeft aan de wieg gestaan van deze organisatie. Ik was toen erbij betrokken als adviseur. Recentelijk heeft de SSEB mij benaderd om mij kandidaat te stellen als voorzitter. Mijn drang om Suriname te helpen opbouwen, liet mij geen andere keus dan op het verzoek in te gaan.”

Het evenwicht zoeken

“De brandstofsector heeft een grote en bijzondere verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van Suriname. De economische en andere omstandigheden, waarin Suriname verkeert en de wereldmarkt op de achtergrond, maken het dringend noodzakelijk dat er goed overleg bestaat tussen de overheid, de oliemaatschappijen en de servicestation exploitanten. Er moet binnen de gegeven realiteit een juist evenwicht gevonden worden om de huidige situatie te overbruggen, te boven te komen en een gezonde basis te leggen, zodat Suriname sterk staat als het stormt.”

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: