COL en CLO op één lijn

De Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) kan zich terugvinden in het principe van de eis van de Centrale van Landsdienaren (CLO) tot uitbetaling met terugwerkende kracht van landsdienaren. Wat de substantiële materiele versterking van de landsdienaren betreft, heeft de COL  een ‘nuloptie’ gepresenteerd inhoudende het voorstel om nog geen additionele algemene loonsverhoging te verstrekken aan landsdienaren en de met hen gelijkgestelden. Dit om excessieve looneisen en inflatie te voorkomen.

 Schuld inlopen

De COL kan meegaan met een verhoging van de pensioenbijdrage van 10 naar 20%. Uiteraard zal ook de overheidsbijdrage moeten worden aangepast. Er kleven nogal wat haken en ogen aan het fonds. Er wordt erop gestaan dat het Pensioenfonds haar middelen op verantwoorde wijze belegt. Geëist wordt dat de regering haar schuld aan het fonds begint in te lopen. COL-voorzitter Hugo Blanker zegt de strijd om het Ambtenarenpensioenfonds gezond te maken, niet uit de weg te gaan. “Wij zetten ons in voor een solide fonds, een solvabele financiële instelling.”

Verbetering SZF

Voor wat betreft verbetering van de medische voorzieningen wordt voorgesteld om de voorzieningen voor actieve en gepensioneerde ambtenaren te evalueren en de premie die het Staatsziekenfonds heft, aan te passen.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: