Deviezencommissie wil stabiliteit en rust waarborgen op koersfront met aantal maatregelen per 1 maart

De voorzitter van de zogenoemde Deviezencommissie, Prenobe Bissessur, heeft zaterdagochtend tijdens een gezamenlijke persconferentie van het ministerie van Financiën en Planning, de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en de Deviezencommissie, gezegd dat de commissie stabiliteit en rust wil op het koersfront.

‘U heeft allemaal te maken met de monetaire instabiliteit die thans heerst op de Surinaamse valutamarkt. Dat heeft niet alleen vervelende gevolgen voor iedere burger in Suriname, maar ook voor het bedrijfsleven. Een ieder is erbij gebaat om een zoveel mogelijk stabiele wisselkoers te hebben.’

Bissessur kondigde per 1 maart onderstaande drie maatregelen aan om rust en stabiliteit te waarborgen.

Exporteurs zullen met ingang van 1 maart al hun exportopbrengsten, 100 procent, moeten repatriëren naar Suriname.

‘Een ondernemer die dus goederen, zoals hout of goud of andere goederen, exporteert aan een afnemer in het buitenland, zal de betaling van de afnemer rechtstreeks moeten ontvangen op een Surinaamse deviezenbank. Hieraan zal een termijn worden verbonden: binnen maximaal 60 dagen na export.’ 

Het doel van dit besluit is dat alle vreemde valuta die voortvloeien aan in Suriname geproduceerde goederen, met inbegrip van goud- en houtexporten, weer terugvloeien naar het Surinaamse volk en het Surinaams bedrijfsleven.

Exporteurs en cambio’s zullen een deel van hun inkomen in vreemde valuta moeten wisselen naar Surinaamse dollar.

‘Het gaat dus niet om afdracht, maar om inwisselen van bijvoorbeeld Amerikaanse dollars naar Surinaamse dollars. Het deel dat zal moeten worden gewisseld naar Surinaamse dollar, bedraagt ten minste 30% van de ingekomen vreemde valuta.’

Importeurs zullen voor hun importen uitsluitend mogen

betalen vanuit Surinaamse deviezenbanken.

‘Hiermee wordt voorkomen dat exporteurs zelf als illegale cambio optreden, om importen van importeurs te financieren en zij daarbij op onrechtmatige wijze een aanvullende marge maken. Dit weerhoudt exporteurs om hun vreemde valutaopbrengsten te repatriëren en leidt ertoe dat de vreemde valuta buiten Suriname blijven. De aanvullende marges hebben een opwaarts effect op de wisselkoersen vreemde valuta/SRD. Verder worden hiermee de lokale deviezenbanken ‘buiten spel’ gezet waardoor er voor bona fide importeurs – die hun vreemde valuta bij de bank wensen aan te kopen -, steeds een tekort is aan vreemde valuta.’

‘Ook wordt hiermee Trade Based Money Laundry tegengegaan, mede in het kader van de Nationale Risk Assessment. Met Trade Based Money Laundry worden geldstromen buiten Suriname omgezet in goederenstromen, vervolgens worden de goederen geïmporteerd en op de lokale markt weer omgezet in geldstromen. Met deze lokale geldstromen kan vervolgens binnen Suriname voor smokkelwaar en illegale goederen worden betaald. Dat willen we voorkomen. Verder wordt met deze maatregel onderfacturering en daarmee belastingontduiking, ontduiking van invoerrechten en omzetbelasting voorkomen.’ 

Volgens de Deviezencommissie moet met de drie besluiten het aanbod van vreemde valuta voor importen worden verhoogd, waardoor de druk op de wisselkoers zal afnemen, de Internationale Reserve van de CBvS worden versterkt, speculatie met de SRD buiten het land worden verhinderd en Trade Based Money Laundry worden bestreden.

Om verder de druk op de valutamarkt te doen afnemen, zal de Deviezencommissie tijdelijk invoer van cash US$ vrij faciliteren, mits de legale herkomst van de US$ en het doel daarvan kan worden aangetoond. De invoer van cash US$ kan dan met deze toestemming van de Deviezencommissie, geschieden door de Centrale Bank, door de Deviezenbanken, maar ook door cash US$ intensieve sectoren, zoals de goudsector.

PK

error: Kopiëren mag niet!