Parmessar (NDP): ‘Van regering wordt verwacht terstond op te treden in kwestie Surfin: zitting ministers in privé-onderneming is verboden’

‘Alle betrokken functionarissen per direct oneervol ontslaan’

De kwestie New Surfin NV stond vrijdagmiddag centraal tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee, na het aannemen van een door leden van de coalitie ingediend interpellatievoorstel. Toen de oprichting van New Surfin bekend werd, ontstond er een golf van kritiek zowel in de samenleving als in de coalitie en oppositie in het parlement. 

Centraal in een spervuur aan vragen vanuit zowel de coalitie als oppositie stonden transparantie en de overtreding van diverse procedures en wetten. Volgens een van de indieners van het interpellatievoorstel, Patricia Etnel (NPS), heeft de oprichting inderdaad gezorgd voor veel onduidelijkheid en vooral ruis. ‘We leven in een tijd, dat de richting waar wij naar toe gaan al lang heel erg duidelijk moest zijn. Wij willen met ons interpellatievoorstel duidelijkheid verkrijgen over deze kwestie.’

BEP-Assembleelid Ronny Asabina stelde, dat de oppositie eerder over de kwestie New Surfin een openbare vergadering had aangevraagd, maar dat dat verzoek niet is gehonoreerd. ‘Wij wonen dan ook de vergadering onder protest bij.’ Ook Edward Belfort van de ABOP woonde de vergadering bij onder protest, omdat hij het niet eens was met de gang van zaken rond de spreektijd.

Parmessar vuurt tientallen vragen af aan regering

NDP-fractieleider Rabin Parmessar trok fel van leer tegen de regering en de wijze waarop New Surfin NV tot stand is gekomen. Hij had naast zijn vragen in het parlement, maar daarnaast ook nog eens zestig vragen aan de regering op papier overlegd. 

‘Uit de oprichtingsakte van New Surfin blijkt duidelijk, dat het gaat om een privébedrijf. Regering, uw ministers zitten in een privé onderneming als president en president-commissaris, dit is verboden bij wet en strafbaar gesteld. Van u wordt verwacht dat er terstond wordt opgetreden. Waarom is dat niet gedaan?’

‘Opzet en bemensing van New Surfin is zeer verdacht’

Parmessar ging ook in op het feit, dat uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken blijkt, dat door de Staat SRD 510.000 is gestort in New Surfin. ‘Maar, door wie en waarom in contanten en uit welke begroting? De Staat blijkt 51 procent aandelen in het bedrijf te hebben. De juiste procedures zijn niet in acht genomen. Het is incorrect, er is geen missive van. De opzet en bemensing van New Surfin zijn zeer verdacht.’

De NDP-fractievoorzitter stelde ook, dat de Centrale Bank van Suriname geen toestemming heeft gegeven voor de oprichting van de NV. ‘Artikelen in de Anti-Corruptiewet zijn overtreden. Oprichtingsprocedures zijn overboord gegooid en integriteitscodes zijn overtreden. Het gaat hier om een privéonderneming van privépersonen. Artikelen in zeker zeven wetten zijn overtreden. Indien er plannen zijn voor een nieuwe onderneming, dan moet dat gaan via de Assemblee. Alle betrokken functionarissen dienen per direct oneervol te worden ontslagen.’ 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: