Opruiming Braamspunt in voorbereiding

Komend weekend trekken meer dan 20 vrijwilligers naar Braamspunt voor een schoonmaakactie. Hiermee wil de groep ook aandacht vragen voor ons milieu/natuur en in het bijzonder onze beschermde zeeschildpadden. De groep doet een beroep op de overheid om het eenmaal opgeruimde afval ook kwijt te kunnen. “Dus bij deze doen wij ook meteen een beroep op de overheid en de petflessenverzamelaars om bij te dragen in het afvoeren van het vele “vuil” dat daar overal verspreid ligt op het strand”, zegt initiatiefnemer Erlan Sleur, die kan rekenen op veel morele steun vanuit de groep en de samenleving. Ook de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Silvano Tjong Ahin, heeft zijn waardering uitgesproken voor het burgerinitiatief. Hoofd LBB Hesdey Esajas is ook positief gestemd. “Dat geeft ook de betrokkenheid aan van de Surinamers bij het behoud van onze biodiversiteit.” Recentelijk zeiden zowel Esajas als de districtscommissaris van Commewijne dat aan de bebording op het strand wordt gewerkt. Naast een schoon strand is ook een veilig strand noodzakelijk. Afgelopen weekend kwamen 2 jongeren tragisch om door verdrinking. Sleur was de eerste die in het publiek openlijk zijn misnoegen over het ontbreken van borden kenbaar maakte. Het strand stond de afgelopen jaren onder flinke druk na intensieve zandafgravingen. Onder veel maatschappelijke druk kwam hier een einde aan. De groep kan zich hierdoor beter richten op de ‘zorg’ voor het strand.

“Wij willen ook doorgangen maken voor de zeeschildpadden tussen al het zwerfhout dat daar ligt en een doolhof of barrière vormt, door systematisch het hout te verplaatsen”, vertelt Sleur. In geen geval zullen de zware stammen, die mogelijk een bijdrage leveren tegen de kustafslag, verwijderd worden, verduidelijkt hij tot slot.

RB

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: