Centrale Bank voldoet aan alle valuta betalingsverplichtingen

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) bericht, dat zij heeft voldaan aan de vierde aflossing van US$ 7.7 miljoen aan de banken in het kader van  terugbetaal overeenkomsten van de vreemde valuta kasreserves welke in mei 2020 met de banken zijn afgesloten. 

Tevens is het beleggingsbeleid van de vreemde valuta kasreserves van de banken verder aangescherpt, zodat belanghebbenden verzekerd zijn dat deze middelen veilig en prudent worden belegd.  

Eveneens zal per 1 maart US$ 10 miljoen betaald worden, de zevende aflossing aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in verband met de Standby Agreement die in 2016 is afgesloten. Deze verplichtingen worden per kwartaal voldaan.

Er zijn tevens omvangrijke oneigenlijke vreemde valuta betaalverplichtingen stopgezet die een zware wissel trokken op de monetaire reserves. Deze maatregel is getroffen ter verbetering van de financiële positie van de CBvS, aangezien er tegenover deze reguliere vreemde valuta uitgaven geen vreemde valuta ontvangsten waren.De Centrale Bank heeft, ondanks de moeilijke financiële situatie waarmee zij te kampen heeft, aan al haar nationale alsook internationale betalingsverplichtingen voldaan en een traject ingezet om het vertrouwen te herstellen respectievelijk te herwinnen en de financiële positie van het instituut te verbeteren. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: