Assemblee neemt motie coalitie aan waarin regering wordt gevraagd New Surfin ‘als vehikel te ontmantelen’

Aan het einde van de openbare vergadering van De Nationale Assemblee vrijdagavond, waarin de kwestie New Surfin NV werd besproken, werd een motie van de coalitie aangenomen, waarin zij de regering oproept ‘al het nodige te doen dit land uit de deplorabele financieel economische situatie te halen’.

Daarnaast wordt de regering gevraagd om de voorgenomen N.V. New Surfin ‘als vehikel te ontmantelen, alle handelingen verricht door dit vehikel terug te draaien en een nieuw financieel vehikel in te stellen, om het herstel van de financieel economische situatie slagvaardig ter hand te nemen’.

Tot slot wil de coalitie dat de regering ‘alle oprichtingsprocedures voor een nieuw financieel vehikel correct in acht te nemen, De Nationale Assemblee te zijner tijd zo omstandig mogelijk te informeren en ter goedkeuring van het nieuw vehikel de nodige machtiging aan De Nationale Assemblee voor te houden’.

De coalitie heeft overwogen, dat de deplorabele financieel economische situatie van het land dringend aangepakt moet worden. Volgens de leden van de coalitie is er ‘noodzaak tot het voorhanden hebben van een financieel vehikel’.

In haar overwegingen stelt de coalitie verder, dat de Assemblee niet tot de conclusie is gekomen ‘dat er handelingen hebben plaatsgevonden in strijd met de Anti-Corruptiewet, Comptabiliteitswet, Wet op de Jaarrekening, het Wetboek van Strafrecht en andere wettelijke regelingen. 

PK

error: Kopiëren mag niet!