Het begin van het einde van covid

Het is een zeer goede zaak dat de minister van Volksgezondheid toen hij als eerste burger van Suriname werd gevaccineerd, heeft aangegeven dat dit jaar nog een aanzienlijk deel van de Surinaamse bevolking zal zijn gevaccineerd. Voor deze duidelijkheid en zijn aspiraties moeten wij de minister toch wel complimenteren. Als minister van Volksgezondheid is het de taak van de functionaris om in het kader van Covid de lijnen uit te zetten. Heel treffend waren ook de woorden van de viroloog Vreden die ook als een van de eersten werd gevaccineerd. Hij gaf aan dat het begin van het einde is van het Coronavirus in Suriname. Wanneer de gezondheidsautoriteiten van Suriname positief zijn gestemd  en dat doen omdat ze goede realiseerbare plannen hebben, dan heeft dat een positief effect op de gemoedstoestand van de Surinaamse samenleving. De minister van VGZ heeft de plannen al gemaakt om de gehele Surinaamse bevolking althans de delen die moeten worden gevaccineerd, te vaccineren. Wij gaan ervan uit dat de minister de financiering van de zaak op orde heeft. We zijn het eens met de minister dat het niet zo moeilijk moet zijn om een kleine bevolking als die van Suriname te vaccineren. De vaccinatieproblemen van Suriname behoren niet groot te zijn, er zijn landen die een grotere bevolking hebben en dus een groter probleem hebben om de bevolking in zijn geheel te vaccineren. Er is nu een competitie gaanden tussen de landen om aan vaccins te komen. Er zijn landen die wat de gezindheid betreft een nationaal gezondheidsprogramma hebben en ook hun eigen vaccins hebben kunnen produceren. We noemen als voorbeeld Rusland. Eerst was er scepsis over het vaccin dat door Rusland werd ontwikkeld (Sputnik). Het vaccin is vernoemd naar het eerste ruimteschip dat door de voormalige Soviet Unie werd gemaakt in een poging om een maanlanding te maken. De nieuwe Russische leider hunkert weer terug naar deze tijd toen de Soviet Unie en de USSR een grootmacht waren. Hij heeft aangegeven dat in de moderne geschiedenis het uiteenvallen van de USSR als een zwarte bladzijde kan worden gezien. Het vaccin wordt gezien als een product dat vergelijkbaar is aan ruimtevaartschepen die worden gemaakt in het kader van de Koude Oorlog die er was tussen de Soviet Unie en later de USSR en de USA en haar westerse allianties, in een bipolaire wereld. Rusland is bezig heel gemakkelijk en laagdrempelig zijn bevolking te vaccineren en volgens vreemdelingen die in het land wonen kunnen zelfs zij heel gemakkelijk bij een vaccinatiepunt gaan en heel snel worden gevaccineerd. De scepsis is vooral in de westerse wereld die agressief bezig is de vaccins op te kopen om zelfs reserves aan te leggen, omgeslagen. De westerse leiders houden niet van Putin, maar spelen wel met het idee om het vaccin te kopen. De gegevens die zij bezitten van objectieve bronnen, geven aan dat het door Rusland ontwikkelde vaccin een goede werking zou hebben. Rusland zou, zoals dat gesteld is met alles van hun, met hun vaccin een stukje geopolitiek gaan ontvouwen in zijn plannen om een groter land te worden op de wereldkaart. Tijdens de vorige regering heeft een hoge minister van het land Suriname bezocht, tijdens deze regering heeft een hoge minister van de USA de regering van Suriname bezocht. Suriname heeft nu vooral de ogen gericht op Nederland, maar de Tweede Kamer kon het met elkaar niet eens worden over een bezoek van de Nederlandse koning aan Suriname. De motie namelijk die door Kamerleden van enkele partijen werd ingediend ongeveer een maand terug, werd niet aangenomen en heet de status van ‘aangehouden’. Deze betrekkingen die Suriname heeft die zijn er zodat Suriname er op termijn of wanneer het ertoe doet, er voordeel aan heeft. Nu hebben we Covid-vaccins nodig waarmee de kleine bevolking kan worden ingeent. Het moet gaan om vaccins die op de middellange termijn goed genoeg moeten zijn om bijvoorbeeld internationaal te kunnen reizen. Men moet vaccins krijgen waarmee men een paspoort kan krijgen welke internationaal wordt erkend. Er is een vaccinatiecampagne in Suriname gestart, maar dat is vooral naar binnen gericht, dus om te voorkomen dat mensen besmet raken en/of dat de besmetting niet leidt tot serieuze gezondheidsproblemen en/of dat besmettingen niet leiden tot andere besmettingen. De vaccins zijn primair bedoeld om een aangepaste nieuwe normaliteit in de verschillende landen te ontwikkelen. Dat betekent vooral dat de kinderen en de leerkrachten veilig frequenter naar school kunnen, dat de bedrijven waar werknemers en hun gezinnen een brood verdienen open kunnen gaan en waar de bevolking aangepast ook enig vertier mag hebben. Na de vaccinaties blijft het raadzaam om de Mohana-discipline in acht te nemen en misschien voor altijd. Gebleken is uit onderzoek namelijk dat een aantal infecties zoals van het hersenslijmvlies veel minder hebben plaatsgevonden dan toen we veel onhygiënischer leefden. Ook de griep komt veel minder voor. De kunst is nu voor Suriname om in de race om het vaccin de juiste vaccins die ertoe doen en niet zo duur zijn, in de juiste hoeveelheid zo snel mogelijk in bezit te krijgen. En om zo snel mogelijk het deel van de bevolking dat gevaccineerd moet worden, te vaccineren. Het is nog onduidelijk wie allemaal eerst zullen worden gevaccineerd. We nemen aan dat de risicogroepen, zoals de 60-plussers (of de 50-plussers) als de eersten zullen worden gevaccineerd. Deze groepen zijn nog niet benaderd of moeten zij zichzelf zich ergens aanmelden zoals bij BOG? De organisatie van de vaccinatie moet meer uit de doeken worden gedaan, zodat de burgerij weet wat van haar verwacht wordt en dat zij bijvoorbeeld zelf zal worden benaderd. In elk gevalmoet worden dat mensen met een connectie eerder worden gevaccineerd en mensen zonder connectie later of nooit. Ook moet de regering de mogelijkheid bekijken van een bijdrage door burgers die hun vaccin geheel of gedeeltelijk kunnen betalen. Daardoor kunnen de middelen besteed worden aan de groep die niet in staat is voor het vaccin te betalen.              

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: