Reactie SVPO op berichtgeving SURVAM: ‘SURVAM probeert gemeenschap nu zand in de ogen te strooien’

‘Wereldwijd zijn psychologen en orthopedagogen niet meer weg te denken binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Juist in deze financieel moeilijke tijd met ook nog alle gevolgen van de Covid-19 pandemie er bovenop, is juist nog meer zichtbaar geworden hoeveel behoefte er is aan de kennis van deze beroepsgroep.

Het is genoegzaam bekend dat Suriname te weinig psychologen heeft. De meeste collega’s zitten met overvolle agenda’s. Enerzijds is er instroom vanuit de Anton de Kom Universiteit en anderzijds sluiten psychologen en orthopedagogen om financiële redenen hun praktijk.

‘Nadat er zes jaar lang geen tariefverhoging is geweest, is in november een voorlopig akkoord bereikt voor een periode van drie maanden. De vereniging is akkoord gegaan met een tijdelijk tarief van SRD 142,50 met als voorwaarde dat het reële tarief zou worden berekend door een onafhankelijke, aldus Maja Heijmans-Goedschalk, voorzitter

van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen (SVPO).

De SVPO reageert woensdag 24 februari op de berichtgeving vanuit de SURVAM over het niet langer accepteren van garantiebrieven door psychologen. Dit tarief is volgens haar niet toereikend voor alles wat gedaan moet worden zoals het consult van een uur, testen afnemen, huur betalen voor de praktijkruimte en nascholing.

SURVAM probeert de gemeenschap nu zand in de ogen te strooien.

De SVPO maakt hierbij bekend dat zij het vastgestelde tarief van USD 25 per consult van 1 uur, zoals door de accountant in 2016 is vastgesteld, zullen handhaven tegen de officiële centrale bank koers van SRD 14,50. 

De SURVAM reageert met name op een vergissing die is gemaakt door de SVPO in een eerder schrijven. Echter, dit is niet waar het dispuut om draait. Het draait om het feit, dat de SURVAM weigert mee te werken aan de vaststelling en implementatie van een reëel tarief voor de beroepsgroep. Het tarief van USD 25 dat momenteel wordt gehanteerd werd destijds nota bene op verzoek van SURVAM door een accountantsbureau berekend, rekening houdend met alle onkosten die onze beroepsgroep maakt bij het uitvoeren van ons werk.

Zoals eerder aangekondigd zullen de leden van de SVPO een sociaal tarief hanteren naar eigen inzichten als tegemoetkoming aan de Surinaamse gemeenschap, maar geen garantiebrieven meer accepteren.

De SURVAM geeft slechts een zeer minimaal percentage van de verzekeringsgelden uit aan de psychologische en paramedische zorg (zie de gepubliceerde jaarverslagen). Dit is verre van toereikend voor de behoefte van de Surinaamse samenleving. 

Wij wensen dat de SURVAM het belang van onze diensten, maar ook die van de paramedici gaat inzien en deze honoreren naar zijn waarde.

Bestuur SVPO’

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: