Padieboeren Nickerie ervaren enorme hinder door nieuw dispensatiebeleid

“Wie houdt wie voor de gek?”

Het nieuw systeem en het beleid met betrekking tot het verkrijgen van dispensatie tijdens de lockdown-uren baart ook de landbouwers, onder wie de padieboeren, in het district Nickerie veel zorgen. Alle dispensatiebriefjes, die waren uitgegeven door de districtscommissaris en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zijn per 16 februari vervallen. Dispensaties gaan nu via het ministerie van Justitie en Politie, waarvoor online moest worden geregistreerd. Hiervoor hebben landbouwers zich een week terug moeten registreren bij diverse LVV-kantoren, maar het gros van de groep komt nog steeds niet in het digitaal bestand voor.

Een landbouwer uit Nickerie vertelt dat hij recent in de avonduren tijdens politiecontrole voor een verrassing heeft moeten staan. “Ik had voor alle zekerheid afgelopen donderdag gebeld naar LVV en zij hebben gelijk gezegd dat zij alle dispensaties al hebben ingevoerd en dat wij normaal over straat mogen met een rijbewijs of ID-kaart. De politiemannen hebben ons gezegd dat zij nog geen enkele informatie hebben omtrent dit stuk. Ook kunnen ze niet met het digitaal systeem werken, want ze hebben niet eens een laptop. Wie houdt wie dan voor de gek? We zijn nu in de oogstperiode. Zes hectaren aan padie wordt in 3 dagen afgeoogst. Je kunt dus niet vooraf plannen hoe lang het werk op het veld gaat duren. Die combine gaat niet zeggen dat die in 20 minuten terug gaat keren van het veld. Wij lijden hierdoor weer verlies. We ploeteren dag en nacht in de modder. Wat moeten wij nu dan doen, want na 19.00 uur hebben we een probleem”, stelt de padieboer.

FR

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: