Nog geen Verzekeringskamer in Suriname

“Ik verwacht dat president Santokhi ons niet teleur zal stellen”

De verzekeringsagent Nizaam Ozir heeft hoge verwachtingen van president Chan Santokhi met betrekking tot het instellen van de Verzekeringskamer. Ozir timmert al tientallen jaren aan de weg om de relevantie van zo een onafhankelijk instituut te bepleiten bij politici, immers alleen door politieke wil kan zo een instituut vorm krijgen. Echter, jaar in jaar uit zijn de woorden van Ozir aan dovemans oren voorbijgegaan. In gesprek met Dagblad Suriname geeft hij aan dat hij desalniettemin hoopvol gestemd is met Chan Santokhi als staatshoofd. “Dus ik verwacht dat de president ons niet teleur zal stellen”, voegt Ozir daaraan toe.

Hij wijst erop dat het zelden voorkomt dat de verzekeraars het volledig bedrag uitkeren. Daarnaast bepalen de verzekeraars eenzijdig de schadeloosstelling. Ozir is van mening dat het volk niet gedupeerd mag worden. In de praktijk gebeurt dat helaas nog te vaak. Sinds de introductie van de blikschaderegeling op 1 maart 2018 blijkt dat de rol van de verzekeraars bovendien verwaterd is. Zo komt het nog veel voor dat betrokkenen bij een aanrijding hun schuld niet toegeven, doordat de politie niet ter plekke komt. Hierdoor claimt de schuldenaar niet bij zijn verzekeraar. De verzekeraars laten op hun beurt alles over aan de rechter, terwijl de verzekeringsmaatschappij wel in staat is om te beoordelen wie fout is.

“De kabels van Telesur en EBS bijvoorbeeld hangen dwars over de wegen en voldoen niet aan de eis om minimaal 4.20 meter hoog te zijn. Wanneer die kabels weggerukt worden door trucks, dan zegt EBS dat de desbetreffende truckhouder voor de schade moet opdraaien, terwijl EBS ook debet is aan de situatie. Als je de schade niet vergoedt, dan dreigt EBS dat ze de stroom gaan afsluiten. Dit soort issues horen op het bord thuis van de Verzekeringskamer.”

Ozir, die tevens voorzitter van de truckhoudersbond is, had deze issue ook voorgelegd aan Santokhi in de hoedanigheid van Juspol-minister. De Verzekeringskamer komt binnen de Europese landen veel voor. Zo een instituut is onafhankelijk van zowel de verzekeraars als de overheid en kan dus heel objectief conflicten tussen klanten en verzekeraars beslechten. Daarnaast zorgt zo een toezichthoudend orgaan ervoor dat de verzekeringsmaatschappijen oprecht kunnen functioneren voor de samenleving.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: