Gouden huwelijk voor echtpaar Patan-Jhina

Echtpaar Patan -Jhina heeft op zondag 21 februari het feit mogen gedenken dat ze vijftig jaar zijn getrouwd. Dagblad Suriname verkreeg informatie van BIC Wanica Noord-West. Echtgenoot Patan, Randjiet (69) zag het levenslicht op 06 maart 1952 in het district Suriname. Hij komt uit een gezin van 12 kinderen, waarvan hij het 6e kind is. Hij bezocht de ULO school tot zijn 18e, maar heeft dit niet afgerond. Na het verlaten van de school hielp hij zijn ouders in de landbouw. Zijn eerste baan was te Uitkijkpolder op een afdeling van LVV  als losse arbeider, hierna heeft hij gedurende 3 jaren kranten verkocht. In 1973 was hij werkzaam bij ’s Landsboerderij te Javaweg als monteur en is van daaruit overgeplaatst naar Orisa proeftuin te Uitkijkpolder tot aan zijn pensionering. Echtgenote Jhina, Thikoelwatie (68) zag het levenslicht op 02 maart 1953 in het district Suriname. Zij komt uit een gezin van 11 kinderen, waarvan zij het 3e kind is. Zij bezocht de O.S. Tammenga waar zij haar getuigschrift behaalde. Na het verlaten van de school hielp zij haar ouders ook in de landbouw. Zij werd op haar 17e uitgehuwd, waarna zij volledig zorg heeft gedragen voor haar gezin. Het huwelijk werd gearrangeerd door de vader van dhr. Patan die samen met een buurvrouw van mw. Jhinna op de markt werkte. Het echtpaar is gezegend met 2 zonen, 4 dochters en 17 kleinkinderen en 5 achterkleinkinderen. Het echtpaar verklaart dat wederzijds begrip, geduld en respect de belangrijkste aspecten zijn dat hun huwelijk 50 jaar in stand heeft gehouden. Adjunct-Districtssecretaris Inderjeet Kalloe die de districtscommissaris Suraksha Hirasingh vertegenwoordigde, bracht de felicitaties over aan het echtpaar. Zijkregen een ingelijste foto van het echtpaar, een felicitatiekaart en een gesloten enveloppe mee.

Khoesiaal P. 

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: